Sponsor & advertentiebeleid

Maastricht Aachen Airport toetst alle aanvragen voor sponsoring en adverteren aan haar doelstellingen. Hierbij werken wij voornamelijk samen met onze partners in de reisindustrie en de beschikbaarheid van middelen hangt sterk samen met het feit of deze partners op moment van aanvraag campagnes plannen. Maastricht Aachen Airport reserveert daarnaast budget voor het ondersteunen van lokale verenigingen & evenementen en goede doelen. Indien u een verzoek tot sponsoring of adverteren wil indienen klik hier.