Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten:

© Maastricht Aachen Airport BV / Maastricht Aachen Airport NV. Het auteursrecht over het materiaal op deze website behoort toe aan Maastricht Aachen Airport BV / Maastricht Aachen Airport NV. Het materiaal op deze website mag niet vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, dan wel worden opgeslagen in een databank, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maastricht Aachen Airport BV / Maastricht Aachen Airport NV.

Geen aansprakelijkheid:

Maastricht Aachen Airport BV heeft deze website met uiterste zorg samengesteld en besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Maastricht Aachen Airport BV als mede aan haar gelieerde partnerorganisaties zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks:

De website van Maastricht Aachen Airport BV bevat hyperlinks naar andere websites. Hoewel deze sites zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid, accepteert Maastricht Aachen Airport BV geen aansprakelijkheid voor de inhoud en/of de privacyreglementen van deze sites.