Recente berichtgeving over baangebruik van 2750 meter

Recente berichtgeving over baangebruik van 2750 meter

 

Naar aanleiding van recentelijke berichtgeving op 1Limburg.nl over het informeren van luchtvaartmaatschappijen en piloten over de verlengde startbaan in Beek, hecht Maastricht Aachen Airport eraan om dit toe te lichten.

Bij een definitief besluit van het Ministerie van I&M omtrent het volledige baangebruik (2750 m) op Maastricht Aachen Airport, dient de luchthaven dit kenbaar te maken via de Aeronautical Information Publication (AIP). Dit is een data set waaruit de piloten de gegevens van inrichting en uitrusting van Maastricht Aachen Airport kunnen raadplegen; dit wordt via de Luchtverkeersleiding Nederland gepubliceerd.
Maastricht Aachen Airport heeft dit conform de daarvoor geldende procedures en termijnen in gang gezet waarbij er gepland werd voor ingebruikname per 01 April 2017.

In het formele proces dient de luchthaven op voorhand gegevens aan de Luchtverkeersleiding Nederland ter beschikking te stellen om bepaalde termijnen te kunnen halen. Dit omdat wijzigingen in het AIP slechts enkele keren per jaar plaats kunnen vinden. Via een Trigger Notam (Notice to Airmen) worden de luchtvaartmaatschappijen en piloten er vervolgens op gewezen dat er veranderingen op komst zijn voor de betreffende luchthaven, die ze in het AIP kunnen raadplegen.

De luchtvaartmaatschappijen en piloten krijgen zo ruim tijd om de veranderingen op te nemen in hun eigen data manuals.
Omdat het traject van de besluitvorming omtrent de invoering voor het volledige baangebruik vertraging heeft opgelopen, zal de luchthaven aan de Luchtverkeersleiding Nederland aangeven dat de publicatie uitgesteld dient te worden tot het moment dat hiervoor goedkeuring is verkregen van het Ministerie van I&M.

Maastricht Aachen Airport betreurt dat door deze voortijdige publicatie mogelijk verwarring is ontstaan en verklaart dat er absoluut geen gebruik gemaakt zal worden van de 2750 meter startlengte, voordat er een positief besluit hieromtrent is genomen en merkt hierbij tevens op dat er absoluut geen sprake is van gedogen en er ook geen sprake is van enige vorm van fysieke verlenging van de bestaande baan. Het gaat hierbij om een aanpassing van het gebruik van de bestaande start- en landingsbaan.