Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Dol op vliegtuigen

By 6 augustus 2020 75 jaar MAA

Paul Goossens woont al zijn hele leven rondom Maastricht Aachen Airport en wilde als klein kind graag piloot worden. ‘Als ik een vliegtuig hoorde, rende ik al naar buiten. Later reed ik met mijn fiets naar Geverik om daar naar vliegtuigen te kijken.’

Paul heeft een fascinatie voor vliegen en vliegtuigen. Het is dan ook niet vreemd dat Paul werkt voor Eurocontrol in Maastricht waar ze de luchtverkeersleiding regelen voor onder andere heel Nederland,
België, Luxemburg en een deel van Duitsland. Laat dat nu toevallig naast Maastricht Aachen Airport liggen. Een minpuntje, hij kan de vliegtuigen van MAA niet zien vanaf zijn werkplek.

Als student had Paul het perfecte baantje voor iemand die geïnteresseerd is in vliegtuigen, namelijk bij de vrachtafhandeling van MAA als lader en losser. ‘Daar zag je genoeg leuke dingen voorbij komen’, zegt Paul met een grote glimlach. ‘Zo heb ik een keer drie auto’s voor de koning van Jordanië het vliegtuig in mogen rijden. En ik heb een vliegtuig gezien vol sigaretten voor de Amerikaanse soldaten in Joegoslavië.’

Van MAA merkt Paul als omwonende niet zo veel. ‘Je hoort soms een vliegtuig overvliegen. Dat is het dan ook.’ Hij snapt wel dat mensen, die bij de aanvliegroute wonen, klagen. ‘Maar ik vind wel dat je daar voor kiest als je weet dat het vliegveld in de buurt ligt.’

Paul is voorstander van het vliegveld. ‘Het is een inkomstenbron voor ongeveer drieduizend mensen. Veel mensen die over geluidsoverlast klagen, hebben last van de vliegtuigen die naar Luik gaan. Als MAA
dicht gaat, houd je die geluidsoverlast en verlies je een economisch voordeel.’

‘De groep tegenstanders is ook maar klein. Helaas roepen zij wel het hardst. Voorstanders hebben niks om tegen te protesteren, daarom hoor je hen ook niet.’

We gingen ook in gesprek met Jo Peters en Gaby Hennekens.