Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Extensies 2018

By 18 October 2018 Omwonenden

Maastricht Aachen Airport is geopend voor vliegverkeer van 06.00 uur tot 23.00 uur met een extensieregeling tot 24.00. Dit betekent dat vluchten die vertraagd zijn onder bepaalde voorwaarden toch de mogelijkheid hebben te landen of te vertrekken. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd en de Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of er aan deze voorwaarden is voldaan.

In 2018 heeft Maastricht Aachen Airport tot en met september 45 extensies verleend om redenen als verkregen slots, technische defecten, stakingen en weersomstandigheden. Op verzoek van omwonenden en belanghebbenden van de luchthaven maken we op deze website melding van elke extensie, voorzien van de tijden, vluchtnummers en oorzaak van de extensie.

Een slot is de tijdperiode waarin een toestel mag vertrekken of landen vanaf een luchthaven. Een ATC-slot wordt opgelegd door de luchtverkeersleiding (Air Traffic Control). Zij houden bij het toekennen van slots onder andere rekening met de capaciteit in het luchtruim en streven een zo optimale doorstroming van het luchtverkeer na. Hierdoor kan het zijn dat vluchten later mogen vertrekken dan ze eigenlijk gepland stonden.