Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Werkzaamheden Koninklijke Willem Alexandertunnel tussen 1 oktober en 9 november

By 20 September 2018 October 18th, 2018 Nieuws

Gedurende twee maanden wordt de Koning Willem Alexandertunnel in verband met onderzoek naar brandwerendheid diverse nachten gesloten.

Er wordt per sluiting slechts één verkeerslaag van de Koning Willem Alexandertunnel afgesloten.
De andere verkeerslaag is beschikbaar voor verkeer. Hierdoor blijft de hinder beperkt.
Lokale omleidingsroutes worden door middel van bebording aangegeven.

Kijk op www.vananaarbeter.nl of de werkzaamheden u treffen.