Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Luchtvrachtmonitor 2018: vracht MAA goed voor 2835 FTE en 212 miljoen toegevoegde waarde

By 25 maart 2020 Nieuws

De vracht op Maastricht Aachen Airport had in 2018 een toegevoegde waarde voor de economie van circa 212 miljoen euro. Daarnaast zorgde deze vrachtafhandeling in datzelfde jaar voor 2835 FTE directe en indirecte werkgelegenheid.

Erasmus Universiteit
In november maakte brancheorganisatie Air Cargo Nederland (ACN) op het Luchtvrachtcongres al melding van de voorlopige resultaten van de Luchtvrachtmonitor 2018. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centre for Urban Port and Transport Economics van de Erasmus Universiteit. De Luchtvrachtmonitor maakt de bijdrage van het vervoer van luchtvracht aan de Nederlandse economie inzichtelijk. Voor het eerst werd daar ook Maastricht Aachen Airport in meegenomen. De methodiek van de luchtvrachtmonitor is een beproefde methodiek die al vele jaren wordt toegepast op de zeevracht.

Gevalideerde resultaten
De in november gedeelde voorlopige resultaten vielen hoger uit dan de nu gepubliceerde resultaten in het definitieve onderzoek. De afgelopen maanden valideerden de onderzoekers de voorlopige resultaten met diverse partijen, waaronder de luchthaven. Dit heeft geleid tot het verschil tussen de eerdere, voorlopige resultaten en het nu gepubliceerde rapport.
Het volledige rapport is hier in te zien.