Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

CRO Maastricht impressie 28 maart

Vorige week donderdag vond de eerste CRO van 2024 plaats in Stein. Er werd teruggekeken naar de CRO Plus bijeenkomst van 22 februari.

Daarnaast gaf het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR een presentatie. De CRO had NLR gevraagd om te onderzoeken welke startprocedure de minste geluidsbelasting oplevert voor de omgeving van Maastricht Aachen Airport. De presentatie van NLR vind je binnenkort op de website van CRO Maastricht.

Enkele CRO leden hebben Maastricht Aachen Airport gevraagd over een aantal punten jaarlijks  te rapporteren zodat inzichtelijk wordt of en in welke mate maatregelen effect hebben. Maastricht Aachen Airport heeft zelf al het initiatief genomen om in samenwerking met diverse belanghebbenden een Environmental , Social en Governance (ESG) report op te stellen. In dit rapport komen een aantal van de gevraagde parameters terug. Dit rapport wordt de eerste helft van 2024 gepubliceerd.

De mer (milieu effect rapportage) onderzoeken ten behoeve van het Luchthavenbesluit lopen nog. Eind mei en begin juli organiseert Maastricht Aachen Airport informatiebijeenkomsten over de uitgangspunten van de mer, de onderzoeken en de (voorlopige) resultaten. De CRO wordt in een aparte bijeenkomst geïnformeerd.

In de update van Maastricht Aachen Airport benoemde de luchthaven de aanvraag voor de Wnb vergunning. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd door het ministerie van LNV. Verder vervolg van de aanvraag en het verlenen van de vergunning ligt bij dit ministerie.

Daarnaast noemde de luchthaven de pilot waarbij dakpannen preventief worden verankerd. De verankering is gestart en naar verwachting zijn alle deelnemende woningen voor de zomer klaar.

Verder blikte de luchthaven vooruit naar het zomerseizoen. Corendon start weer 18 april, Ryanair vliegt naar enkele bestemmingen en Pegasus vliegt ook 2 keer per week naar Antalya. In totaal wordt er naar 11 bestemmingen gevlogen.

Over de CRO

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (CRO of CROM) is een overlegorgaan van bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen. De CROM overlegt onder andere over geluidhinder en externe veiligheid. Het doel is om de belangen van alle deelnemers te behartigen. Dit betekent dat de CROM het gebruik van de luchthaven wil optimaliseren en hinder wil beperken. De CROM wordt gevormd door vertegenwoordigers uit diverse geledingen met uiteenlopende belangen en achtergronden:

Bewonersvertegenwoordigers uit de betrokken gemeenten (Beek, Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten)
Luchtvaartpartijen: Maastricht Aachen Airport, Luchtverkeersleiding Nederland, General Aviation, Bedrijven MAA, Corendon
Provinciale en lokale bestuurders uit de provincie Limburg: Provincie Limburg, Gemeente Beek, Gemeente Meerssen en gemeente Maastricht
Natuur en Milieufederatie Limburg

Meer informatie over CRO: Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (cromaastricht.nl)

Note: bovenstaand bericht is een selectieve en zeer beknopte weergave van de vergadering van 28 september. Dit bericht komt tegemoet aan het verzoek van omwonenden voor het beter ontsluiten van de kennis en informatie met betrekking tot Maastricht Aachen Airport.  Op de website van CROM publiceert de CROM een meer volledige weergave van de CROM vergaderingen.