Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Luchthavenbesluit

Maastricht Aachen Airport wilt een omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven zijn. Hiervoor is een nieuwe vergunning nodig: een luchthavenbesluit. Om te komen tot een luchthavenbesluit is veel overleg nodig tussen de luchthaven, overheid, omwonenden en andere belanghebbenden. Dit overleg start niet nu, maar begon al in 2020, onder de hoede van Dhr. Pieter van Geel. Alle aangesloten partijen konden hier aangeven wat zij belangrijk vinden.

Daarnaast doorliep de provincie Limburg als aandeelhouder een uitgebreid proces om een zorgvuldige afweging te maken over de toekomst van de luchthaven. Met aandacht voor diverse onderzoeken en verkenningen en ruimte voor inbreng van stakeholders in de vorm van gesprekken en ingekomen brieven.

De gesprekken en onderzoeken die sinds 2020 zijn uitgevoerd vormen de basisuitgangspunten voor de nieuwe vergunning waarin we uitgaan van minder hinder voor de omgeving. Dit betekent concreet dat de nieuwe vergunningsaanvraag uitgaat van minder gebruiksruimte dan de huidige vergunning.

MAA verwacht daardoor dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden ten opzichte van de huidige vergunning. In plaats van een volledig m.e.r volstaat daarom een m.e.r.-beoordeling. Hiervoor bereidt de luchthaven een m.e.r.-beoordelingsrapport voor.

Voor deze m.e.r.-beoordeling laat de luchthaven verschillende onderzoeken uitvoeren. Hiermee heeft de m.e.r.-beoordeling veel weg van een volledige m.e.r.-procedure en verschilt met name in de zienswijzeperiode. Deze is korter bij een m.e.r.-beoordeling.

Om omwonenden te informeren over de m.e.r. beoordeling, de uit te voeren onderzoeken en de uiteindelijke aanvraag voor het luchthavenbesluit initieert de luchthaven verschillende informatiemomenten. Via deze pagina delen we alle informatie en bijeenkomsten met betrekking tot het luchthavenbesluit.

Mis je informatie of heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in.

Contact

Contact luchthavenbesluit
Geen categorieLuchthavenbesluit
23 mei 2023

Platform participatie

Wanneer Maastricht Aachen Airport een nieuwe aanvraag voor een luchthavenbesluit indient, wordt deze door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in behandeling genomen op grond van de geldende wet- en…
Luchthavenbesluit
23 mei 2023

Proces luchthavenbesluit

Voor de aanvraag voor ons nieuwe luchthavenbesluit doorlopen we een aantal stappen. Welke stappen dat zijn, zie je in onderstaand overzicht. Voor een grotere weergave, kun je op de afbeelding…
Luchthavenbesluit
23 mei 2023

Onderzoeken

Maastricht Aachen Airport verwacht dat er bij de aan te vragen vergunning geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden ten opzichte van de huidige vergunning. In plaats van een volledig m.e.r volstaat…
BijeenkomstenLuchthavenbesluitNieuwsOmwonenden
25 april 2023

Informatiemarkt Luchthavenbesluit

Dit jaar dienen wij een aanvraag voor een luchthavenbesluit in bij de ministervan Infrastructuur en Waterstaat. In de wet staat dat elke regionale burgerluchthaven van nationale betekenis over een luchthavenbesluit…