Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Luchthavenbesluit

Maastricht Aachen Airport wilt een omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven zijn. Hiervoor is een nieuwe vergunning nodig voorde luchtgebonden activiteiten: een luchthavenbesluit. Om te komen tot een luchthavenbesluit is veel overleg nodig tussen de luchthaven, overheid, omwonenden en andere belanghebbenden. Dit overleg start niet nu, maar begon al in 2020, onder de hoede van Dhr. Pieter van Geel. Alle aangesloten partijen konden hier aangeven wat zij belangrijk vinden.

Daarnaast doorliep de provincie Limburg als aandeelhouder een uitgebreid proces om een zorgvuldige afweging te maken over de toekomst van de luchthaven. Met aandacht voor diverse onderzoeken en verkenningen en ruimte voor inbreng van stakeholders in de vorm van gesprekken en ingekomen brieven.

De gesprekken en onderzoeken die sinds 2020 zijn uitgevoerd vormen de basisuitgangspunten voor de nieuwe vergunning waarin we uitgaan van minder hinder voor de omgeving. Dit betekent concreet dat de nieuwe vergunningsaanvraag uitgaat van minder gebruiksruimte dan de huidige vergunning.

Voordat we de aanvraag kunnen indienen moeten we eerst de milieueffecten onderzoeken van wat we aanvragen: een zogenaamde m.e.r.-beoordeling.

Voor de aanvraag van het nieuwe luchthavenbesluit verwachten we geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu(milieueffecten) ten opzichte van de huidige vergunning. Met de m.e.r.-beoordeling maken we  de effecten van de aan te vragen luchtgebonden activiteiten op het milieu op een objectieve manier inzichtelijk.

Voor deze m.e.r.-beoordeling voert de luchthaven verschillende onderzoeken uit. Hiermee heeft de m.e.r.-beoordeling veel weg van een volledige m.e.r.-procedure en verschilt met name in de zienswijzeperiode. Deze is korter bij een m.e.r.-beoordeling.

Om omwonenden te informeren over de m.e.r. beoordeling, de uit te voeren onderzoeken en de uiteindelijke aanvraag voor het luchthavenbesluit initieert de luchthaven verschillende informatiemomenten. Via deze pagina delen we alle informatie en bijeenkomsten met betrekking tot het luchthavenbesluit.

Mis je informatie of heb je een vraag? Vul dan het contactformulier in.

Contact

Contact luchthavenbesluit
BijeenkomstenLuchthavenbesluitNieuwsOmwonenden
8 mei 2024

Informatiebijeenkomst m.e.r. 27 mei

Maastricht Aachen Airport bereidt momenteel de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit voor. Het luchthavenbesluit, de vergunning voor de luchtgebonden activiteiten wordt onder andere op verzoek van de minister van IenW…
LuchthavenbesluitOmwonenden
26 januari 2024

Terugblik informatiebijeenkomst m.e.r. 17 januari

17 januari vond de derde informatiebijeenkomst plaats over de m.e.r.-beoordeling. Deze m.e.r.-beoordeling gaat vooraf aan de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit voor Maastricht Aachen Airport. De presentatie van deze avond…
Geen categorieLuchthavenbesluitOmwonenden
17 januari 2024

Informatiebijeenkomst terugblik

Vanavond bezochten ongeveer 15 omwonenden de informatiebijeenkomst over de m.e.r.-procedure die we momenteel doorlopen. Voor de m.e.r. onderzoeken we de effecten van het aan te vragen luchthavenbesluit op o.a. het…
BijeenkomstenLuchthavenbesluitNieuwsOmwonenden
19 december 2023

Informatiebijeenkomst m.e.r.-beoordeling: onderzoeken naar milieu effecten

17 januari 2024, 19.00 uur Voor de aanvraag van het nieuwe luchthavenbesluit verwachten we geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu(milieueffecten) ten opzichte van de huidige vergunning. Met de m.e.r.-beoordeling…
BijeenkomstenLuchthavenbesluitNieuwsOmwonenden
23 juni 2023

Informatiebijeenkomst m.e.r.-beoordeling: onderzoeken naar milieu effecten

6 juli 2023, 19.00 uur Voor de aanvraag van het nieuwe luchthavenbesluit verwachten we geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu(milieueffecten) ten opzichte van de huidige vergunning. Met de m.e.r.-beoordeling…
Geen categorieLuchthavenbesluit
23 mei 2023

Platform participatie

Wanneer Maastricht Aachen Airport een nieuwe aanvraag voor een luchthavenbesluit indient, wordt deze door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in behandeling genomen op grond van de geldende wet- en…
Luchthavenbesluit
23 mei 2023

Proces luchthavenbesluit

Voor de aanvraag voor ons nieuwe luchthavenbesluit doorlopen we een aantal stappen. Welke stappen dat zijn, zie je in onderstaand overzicht. Voor een grotere weergave, kun je op de afbeelding…
Luchthavenbesluit
23 mei 2023

Onderzoeken

Maastricht Aachen Airport verwacht dat er bij de aan te vragen vergunning geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden ten opzichte van de huidige vergunning. In plaats van een volledig m.e.r volstaat…
BijeenkomstenLuchthavenbesluitNieuwsOmwonenden
25 april 2023

Informatiemarkt Luchthavenbesluit

Dit jaar dienen wij een aanvraag voor een luchthavenbesluit in bij de ministervan Infrastructuur en Waterstaat. In de wet staat dat elke regionale burgerluchthaven van nationale betekenis over een luchthavenbesluit…