Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Terugblik informatiebijeenkomst m.e.r. 17 januari

By 26 januari 2024januari 30th, 2024Luchthavenbesluit, Omwonenden

17 januari vond de derde informatiebijeenkomst plaats over de m.e.r.-beoordeling. Deze m.e.r.-beoordeling gaat vooraf aan de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit voor Maastricht Aachen Airport.

De presentatie van deze avond kun je hier inzien. In de notities van de PowerPoint vind je bij een deel van de slides de toelichting op de inhoud. Deze toelichting is tevens gebundeld in dit document.

De vragen die tijdens de drie informatiebijeenkomsten zijn gesteld zijn gebundeld in deze vraag en antwoord.

De volgende informatiebijeenkomst vindt vóór eind mei plaats. We presenteren dan de onderzoeksresultaten. Zodra de datum bekend is, publiceren we deze (net als nu) op onze website en vragen we alle Zuid-Limburgse gemeenten dit op hun websites en/of nieuwsbrief te vermelden. Wil je hier een mail van ontvangen, meld je dan aan voor het buurtnieuws.

Heb je vragen over dit bericht, mail dan naar communications@maa.nl