Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Gevonden voorwerpen

Ben je iets verloren op Maastricht Aachen Airport of in het vliegtuig op weg hiernaar toe? Wij bewaren gevonden voorwerpen één jaar.

Ben je nog op onze luchthaven?
De gevonden voorwerpen bewaren we bij onze servicebalie. Deze vind je in de terminal naast de check-in balies.

Ben je niet meer op onze luchthaven?
Wil je weten of we jouw verloren voorwerp hebben gevonden? Neem dan contact op met onze servicebalie via service@maa.nl. Hoe meer kenmerken je geeft, hoe sneller en beter we je kunnen helpen.

Paspoort, rijbewijs of ID-kaart verloren?
Gevonden legitimatie- en rijbewijzen draagt de Koninklijke Marechaussee over aan de gemeente of ambassade waar het document is uitgegeven. Neem contact op met de betreffende gemeente of ambassade.

Iets gevonden?
Heb je een voorwerp gevonden op onze luchthaven? Dan kun je dit afgeven bij de servicebalie.