Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Platform participatie

Wanneer Maastricht Aachen Airport een nieuwe aanvraag voor een luchthavenbesluit indient, wordt deze door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in behandeling genomen op grond van de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent onder andere dat iedereen straks in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze in te dienen over een nieuw ontwerpluchthavenbesluit. Wanneer dit aan de orde is, wordt dit in ieder geval op de website van het Platform Participatie van het ministerie vermeld en wordt hierover een kennisgeving geplaatst in de Staatscourant. De documenten zullen dan ook in te zien zijn op deze website. Bezoek de website van het Platform Participatie van het ministerie via deze link