Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Informatiebijeenkomst terugblik

Vanavond bezochten ongeveer 15 omwonenden de informatiebijeenkomst over de m.e.r.-procedure die we momenteel doorlopen. Voor de m.e.r. onderzoeken we de effecten van het aan te vragen luchthavenbesluit op o.a. het milieu.

De omwonenden die de sneeuw trotseerden kregen een toelichting op de uitgangspunten van de onderzoeken, wat we aan willen vragen in het nieuwe luchthavenbesluit en welke onderzoeken we uitvoeren. Daarnaast lichten we toe hoe we de onderzoeken uitvoeren en spraken we over het recent onderzoek naar luchtkwaliteit.

Na afloop bestond de mogelijkheid om vragen te stellen aan MAA-directeur Jonas van Stekelenburg, Hermie Keulen, de adviseurs van To70 en WSP en de medewerkers van het ministerie van IenW.

Begin volgende week delen we de presentatie via onze website, voorzien van een korte schriftelijke toelichting én een uitgebreide vraag en antwoord. Eventuele vragen naar aanleiding van deze informatie kunnen dan per mail alsnog gesteld worden.

De volgende informatiebijeenkomst vindt vóór eind mei plaats. We presenteren dan de onderzoeksresultaten. Zodra de datum bekend is, publiceren we deze (net als nu) op onze website en vragen we alle Zuid-Limburgse gemeenten dit op hun websites en/of nieuwsbrief te vermelden.