Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Informatiebijeenkomst m.e.r.-beoordeling: onderzoeken naar milieu effecten

By 23 juni 2023juli 25th, 2023Bijeenkomsten, Luchthavenbesluit, Nieuws, Omwonenden

6 juli 2023, 19.00 uur

Voor de aanvraag van het nieuwe luchthavenbesluit verwachten we geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu(milieueffecten) ten opzichte van de huidige vergunning. Met de m.e.r.-beoordeling maken we  de effecten van de aan te vragen luchtgebonden activiteiten op het milieu op een objectieve manier inzichtelijk.

Voor deze m.e.r.-beoordeling voeren we verschillende onderzoeken uit. Welke onderzoeken dit zijn en welke modellen we gebruiken lichten verschillende deskundigen van To70, WSP en MAA B&I toe tijdens de informatieavond 6 juli

Na afloop is er gelegenheid om per discipline vragen te stellen aan de verschillende deskundigen.

In deze bijeenkomst staat de context van de onderzoeken centraal. De (concept)resultaten van de onderzoeken delen we in de volgende bijeenkomst op 28 september.

Voor het bijwonen van de informatiebijeenkomst is het nodig je vooraf aan te melden. Dit kan tot en met zondag 2 juli via het formulier op deze pagina.

Programma:

19.00 uur         Welkomstwoord

19.05 uur          m.e.r.-beoordeling (Dhr. H. Keulen)

19.20 uur          Geluid,  externe veiligheid, klimaat en ruimtelijke ordening (Dhr. R. Ummels)

19.35 uur          Luchtkwaliteit, stikstof, geur, zeer zorgwekkende stoffen, gezondheid en overige aspecten (Dhr. F. van Weert)

20.00 uur        Pauze

20.15 uur          Gelegenheid tot het stellen van vragen

Aanmelden

Selecteer een geldig formulier

Praktische informatie:

Datum: 6 juli 2023

Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: Travelicious (in passagiersterminal Maastricht Aachen Airport)

Parkeren: P1 (gratis)

 

Deze bijeenkomst gemist?

Bekijk dan hier de presentatie en lees de vragen van de aanwezigen en de antwoorden van de deskundigen hier