Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Bijpraatsessie baanconfiguratie Maastricht Aachen Airport 17 januari

By 4 februari 2020Bijeenkomsten

Vrijdag 17 januari praatte onze manager van Airport Authorities Robert Jense een klein gezelschap bij over de baanconfiguratie van onze luchthaven. In deze tafelsessie lichtte Robert een en ander over onze landingsbaan toe. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de baanlengte, het toegestane gebruik en het startpunt van waar de toestellen hun take off starten. Ook bekeken we de situatie ter plekke op de baan zelf.

Omwonenden en andere geïnteresseerden konden zich aanmelden via de website. Uit de aanmeldingen werden vier mensen geloot dit aanwezig konden zijn. Binnenkort volgt hier een korte weergave van de inhoud van deze bijeenkomst.