Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Bijpraatsessie baanconfiguratie Maastricht Aachen Airport 17 januari

By 4 februari 2020 Bijeenkomsten

Vrijdag 17 januari praatte onze manager van Airport Authorities Robert Jense een klein gezelschap bij over de baanconfiguratie van onze luchthaven. In deze tafelsessie lichtte Robert een en ander over onze landingsbaan toe. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de baanlengte, het toegestane gebruik en het startpunt van waar de toestellen hun take off starten. Ook bekeken we de situatie ter plekke op de baan zelf.

Omwonenden en andere geïnteresseerden konden zich aanmelden via de website. Uit de aanmeldingen werden vier mensen geloot dit aanwezig konden zijn. Binnenkort volgt hier een korte weergave van de inhoud van deze bijeenkomst.