Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Chinook helikopters assisteren bij dijkdoorbraak vanaf Maastricht Aachen Airport

By 6 januari 2024Omwonenden

Vandaag (zaterdag 6 januari) verwachten we twee Chinook helikopters op Maastricht Aachen Airport. Zij assisteren vandaag bij het dichten van de dijkdoorbraak in Maastricht.

Hoe vaak de Chinooks op Maastricht Aachen Airport landen en vertrekken is afhankelijk van de werkzaamheden aan de dijk.

Voor het faciliteren van deze speciale hulpverleningsvluchten met militaire helikopters hebben we toestemming aangevraagd en gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Voor vragen over dit bericht, stuur een email naar communications@maa.nl.