Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Extensies 2018

By 18 oktober 2018Omwonenden

Maastricht Aachen Airport is geopend voor vliegverkeer van 06.00 uur tot 23.00 uur met een extensieregeling tot 24.00. Dit betekent dat vluchten die vertraagd zijn onder bepaalde voorwaarden toch de mogelijkheid hebben te landen of te vertrekken. Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd en de Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of er aan deze voorwaarden is voldaan.

In 2018 heeft Maastricht Aachen Airport tot en met september 45 extensies verleend om redenen als verkregen slots, technische defecten, stakingen en weersomstandigheden. Op verzoek van omwonenden en belanghebbenden van de luchthaven maken we op deze website melding van elke extensie, voorzien van de tijden, vluchtnummers en oorzaak van de extensie.

Een slot is de tijdperiode waarin een toestel mag vertrekken of landen vanaf een luchthaven. Een ATC-slot wordt opgelegd door de luchtverkeersleiding (Air Traffic Control). Zij houden bij het toekennen van slots onder andere rekening met de capaciteit in het luchtruim en streven een zo optimale doorstroming van het luchtverkeer na. Hierdoor kan het zijn dat vluchten later mogen vertrekken dan ze eigenlijk gepland stonden.