Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Onderzoek naar verschillen in startprocedures

By 30 april 2024Omwonenden

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR onderzocht in opdracht van Commissie Regionaal Overleg Maastricht (CRO) het geluidseffect van verschillende startprocedures in de omgeving van Maastricht Aachen Airport. De resultaten van dit onderzoek presenteerde NLR tijdens de CRO vergadering 28 maart. Bekijk hier de volledige presentatie.

Aanleiding

Het onderzoek volgt uit een advies van de Werkgroep Melding en Hinder (WMH) van de CRO. Deze werkgroep analyseert de meldingen van hinder die binnenkomen bij KICL (Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer) over het vliegverkeer op Maastricht Aachen Airport. Op basis van de analyses doet de werkgroep aanbevelingen aan de CRO om de hinder te verminderen.

NADP1 en NADP2

In het onderzoek is gekeken naar startprocedure NADP1 en NADP2.  NADP is de afkorting voor Noise Abatement Departure Procedure. Bij NADP1 klimt een vliegtuig eerst zo steil mogelijk uit voordat versneld wordt en de vleugelkleppen worden ingetrokken. Hierdoor klimt het vliegtuig initieel sneller. Bij NADP2 versnelt een vliegtuig eerst en trekt het ook eerder de vleugelkleppen in. Hierdoor klimt een vliegtuig initieel langzamer. Op dit moment bepalen de luchtvaartmaatschappijen zelf welke startprocedure zij hanteren. Dit is op Maastricht Aachen Airport overwegend NADP2.

Onderzoek

In het onderzoek keek NLR naar verschillende vliegtuigtypes die op Maastricht Aachen Airport vliegen, verschillende varianten van de NADP2 startprocedure en verschillende, op MAA voorkomende, startgewichten van vliegtuigen.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat voor heel Zuid-Limburg het verschil in geluidsbelasting niet zo groot is tussen de onderzochte startprocedures. Wel zie je duidelijke verschillen optreden in specifieke gebieden. Zo zorgt NADP1 voor minder geluid onder de vliegroute in de directe omgeving van de luchthaven (bijvoorbeeld in Beek, Meerssen, Rothem, Spaubeek). Deze zelfde NADP1 zorgt voor meer geluid opzij van de vliegroute (bijvoorbeeld in Maastricht en Elsloo). NADP2 laat precies het tegenovergestelde zien: meer geluid onder de vliegroute, in de directe omgeving van de luchthaven en minder geluid opzij van de vliegroute.

Vervolg

De Werkgroep Melding en Hinder gebruikt de resultaten van het onderzoek voor een aanbeveling aan de CRO met betrekking tot het voorschrijven van een vaste startprocedure voor vertrekkende vliegtuigen vanaf Maastricht Aachen Airport. Deze aanbeveling komt op de agenda van een van de volgende CRO vergaderingen.