Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Operatie

By 31 juli 2020maart 27th, 2023Informatieportal

Maastricht Aachen Airport is voor vliegverkeer geopend van 06.00 uur tot 23.00 uur met een extensieregeling tot 0.00 uur. Dat betekent dat tussen 06.00 uur en 23.00 uur vliegtuigen mogen opstijgen en landen. Tussen 23.00 uur en 0.00 uur mogen alleen vliegtuigen vertrekken en landen die een extensie hebben aangevraagd. De redenen waarvoor een extensie verleend mag worden zijn wettelijk bepaald.

Onze passagiersterminal is geopend van 04.00 uur tot 0.00 uur. Onze vrachtterminals zijn 24 uur per dag geopend, 7 dagen per week. Hier komt de vracht per truck binnen, wordt vervolgens op vliegtuigplaten geladen en kan dan zo het vliegtuig in. En andersom natuurlijk.

Extensie

Extensies mogen worden verleend aan een vertraagde vlucht met als oorzaak een verlaat slot, slecht weer onderweg of een technisch mankement.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de criteria opgesteld wanneer een luchtvaartmaatschappij in aanmerking komt voor een extensie. Als aan een van deze criteria wordt voldaan, is het toegestaan na 23.00 uur en voor 0.00 uur te landen op of vertrekken van Maastricht Aachen Airport.

Als een vlucht gebruik maakt van een extensie wordt deze vliegtuigbeweging belast met een factor 10. Dit betekent heel zwart wit, dat Maastricht Aachen Airport voor elke vlucht die na 23.00 uur landt of vertrekt qua geluidbelasting 9 vliegtuigbewegingen van eenzelfde vliegtuigtype minder mag toestaan binnen de geluidcontouren die zijn bepaald in de omzettingsregeling. Het is dus voor niemand wenselijk om een extensie te verlenen.
Extensies worden in een situatie van overmacht toch verleend om passagiers en/of vracht niet uit te laten wijken naar andere luchthavens met alle logistieke gevolgen van dien. Of om een vrachttoestel niet onnodig lang aan de grond te houden in verband met de nachtsluiting van de luchthaven.
Wij doen er alles aan om extensies te voorkomen. Er vindt in geval van een verwachte extensie bij een aankomend toestel bijvoorbeeld intensief overleg plaats met Eurocontrol om de route van dit toestel te verkorten. In sommige gevallen wijkt verkeer van andere luchthavens dan zelfs uit om te voorkomen dat een toestel na 23.00 uur landt.
Het voorkomen van extensies is helaas niet altijd mogelijk. Daarom staan de richtlijnen hiervoor omschreven in de omzettingsregeling. Alle luchthavens met nachtsluiting hebben hiermee te maken.
Alle verleende extensies worden doorgegeven aan en gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Vliegrichting

Vliegtuigen die vanaf de luchthaven vertrekken, stijgen op in noordelijke of zuidelijke richting. Ze stijgen bij voorkeur op tegen de wind in. Met name bij windsnelheden vanaf 5 knopen, is de windrichting bepalend voor de keuze om in noordelijke of zuidelijke richting te vertrekken. Als de wind uit het noorden en oosten komt (vaak het geval bij zonnig weer of juist bij winterse weersomstandigheden) dan vertrekken de vliegtuigen in noordelijke richting.
Verkeer van en naar MAA maakt gebruik van een aantal vaste vliegroutes. Deze routes vormen de ‘af- en toerit’ naar het luchtruim. Het luchtruim boven Maastricht Aachen Airport is vrij complex door de ligging ten opzichte van België en Duitsland met elk hun eigen luchtruim en een aantal andere luchthavens op korte afstand (Luik en Geilenkirchen). De routes zijn zo bepaald, dat ze dichtbevolkte gebieden zoveel mogelijk vermijden, om zo weinig mogelijk gehinderden te hebben. Alleen om veiligheidsredenen, zoals weerscondities of ander vliegverkeer, kan van deze routes afgeweken worden.
Omdat de meeste vliegtuigen een bestemming hebben in zuidelijke richting wordt deze vertrekroute het meest gebruikt.

Lesvluchten

Met enige regelmaat worden er lesvluchten uitgevoerd vanaf Maastricht Aachen Airport. Bij lesvluchten komt het voor dat ze een aantal naderingen en doorstarts meteen achter elkaar maken.
De tijden van lesvluchten zijn zeer weersafhankelijk. Het is om die reden niet mogelijk de juiste lestijden te publiceren. Mochten er lesvluchten in de avonduren plaatsvinden, dan kondigen we deze aan op onze website.