Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Restricties aan APU gebruik

By 4 november 2022Omwonenden

Voor het gebruik van de APU gelden op onze luchthaven beperkingen. Hierover informeren we de luchtvaartmaatschappijen en crew via de Notam (Notices to Airmen) en via de vluchtdocumentatie die we overhandigen aan iedere crew. Sinds deze week voegen we daar in overleg met omwonenden twee grote borden aan toe. Éen bord hangt op platform Bravo en één op platform Delta. Elk bord is 2,5 meter hoog en 3,5 meter breed. Op beide locaties parkeren vrachtvliegtuigen om te laden en lossen.

Willen luchtvaartmaatschappijen de APU langer dan 5 minuten na landing of 15 minuten voor vertrek gebruiken, dan moeten ze hiervoor toestemming vragen aan Airport Authority. Deze toestemming verleent Airport Authority doorgaans alleen als er gekoelde vacht of levende dieren aan boord zijn of in het geval van (lijn)onderhoud.

De APU gebruikt een vliegtuig o.a. voor het koelen of verwarmen van het vliegtuig, voor het voorbereiden van ene vlucht of voor het uitvoeren van technische updates. De APU gebruikt kerosine en veroorzaakt een hoog fluitend geluid. Daarom gelden er restricties voor het gebruik van de APU.

Op platform Delta gebruiken we een PCA om vliegtuigen met temperatuurgevoelige vracht te koelen of te verwarmen. Deze PCA maakt gebruik van de stroom die we opwekken met de zonnepanelen op de Cargo Terminal East.