Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Startpunt baan 27 februari aangepast

By 5 februari 2020Omwonenden

Vanaf donderdag 27 februari starten toestellen die in noordelijke richting vertrekken op Maastricht Aachen Airport niet meer vanaf het begin van het asfalt. Het startpunt wordt ongeveer 100 meter in noordelijke richting verplaatst. Vliegtuigen starten dan weer vanaf hetzelfde punt als voor december 2017, toen de toegestane operationele baanlengte van 2.500 naar 2.750 meter ging.

Inspectie Leefomgeving en Transport
Maastricht Aachen Airport volgt hiermee de wet- en regelgeving vastgesteld door de Nederlandse overheid. Deze schrijft onder andere voor hoe een start- en landingsbaan en gebied rondom de luchthaven ingericht dient te zijn in verband met de veiligheid. De luchthaven wordt gecontroleerd door ILT als bevoegd gezag.

Baan 03 en 21
Maastricht Aachen Airport beschikt over één verharde start- en landingsbaan die volgens de vergunning in twee richtingen gebruikt mag worden. Deze richtingen worden in de luchtvaart aangeduid als twee banen: baan 03 (richting het noorden) en baan 21 (richting het zuiden). Deze nummering stamt af van de kompasrichting waarin de baan ligt.

2.750 meter asfalt
Qua asfalt heeft de baan sinds het begin van deze eeuw een lengte van 2.750 meter. Deze 250 meter is ooit aangelegd als stopway. In 2005 is het aanwijzingsbesluit (de vergunning) aangepast, waardoor het startpunt in deze 250 meter kwam te liggen om de externe veiligheid te vergroten. Dit is een contour die zegt dat een bepaald gebied aan het einde van de baan vrij moet zijn van gebouwen en andere obstakels. Door het startpunt 150 meter naar het zuiden te verplaatsen, is aan de noordzijde een gebied gecreëerd dat voldoet aan de (veiligheids)eisen.

Toegestane operationele baanlengte: 2.500 meter
Zoals de huidige vergunning voorschrijft is de toegestane operationele baanlengte 2.500 meter. Toestellen mogen bij een start en landing 2.500 meter gebruiken. Er wordt bij een start of een landing dus geen gebruik gemaakt van de volledige 2.750 meter asfalt. Om bij het startpunt of het platform (waar de toestellen parkeren) te komen komt het voor dat een toestel wel gebruik maakt van de volledig baan (2.750 meter). Dat is nu het geval net als voor december 2017.

Verschoven baandrempel
In de vergunning is vastgelegd dat vanuit de verschillende richtingen, een ander deel van het asfalt wordt gebruikt als operationele baanlengte (de toegestane 2.500 meter voor een start of landing). Vliegtuigen die vanuit het noorden landen (op baan 21), maken gebruik van de laatste 2.500 meter asfalt. De meest noordelijke 250 meter worden voor een landing vanuit het noorden niet gebruikt. Hierdoor vliegen de toestellen hoger over o.a. Geverik, dan als ze wel meteen het begin van het asfalt zouden gebruiken voor de landing. De baandrempel (het begin van het deel van de baan dat je mag gebruiken), ligt hier dus 250 meter zuidelijker dan het begin van het asfalt.
Bij een landing in noordelijke richting (baan 03) ligt deze baandrempel ook 250 noordelijker dan het begin van het asfalt en wordt dus ook de eerste 250 meter van het asfalt niet gebruikt.

Startpunt
Bij een vertrek in zuidelijke richting (baan 21) start het toestel wel aan het begin van het asfalt. En dus gebruiken ze de laatste 250 meter (van de ‘oude draaikop tot de nieuwe draaikop aan de zuidelijke kant van de baan) niet.
Bij een vertrek in noordelijke richting (baan 03) ligt de baandrempel (het startpunt) nu op het begin van het asfalt. Toestellen draaien dus op de draaikop en staan dan meteen opgelijnd voor hun vertrek (take off). Vertrekkende toestellen in noordelijke richting gebruiken momenteel nog de eerste 2.500 meter asfalt bij hun start en de laatste 250 meter (aan de noordzijde) niet. Voor 2017 lag dit startpunt 100 meter noordelijker.
Vanaf 27 februari gaan we terug naar het startpunt van voor 2017. Vertrekkende toestellen in noordelijke richting draaien dan op de meest zuidelijke draaikop en lijnen op voor het startpunt, zoals het was in 2017: ongeveer 100 meter ten noorden van het begin van de baan.

Wijzigingsprocedure
Tot op heden zijn piloten en luchtvaartmaatschappijen geïnformeerd over de toegestane operationele baanlengte van 2.500 meter door middel van een NOTAM (Notice to Airmen). Het publiceren van deze operationele baanlengte in het AIP (Aeronautical Information Publication) heeft ongeveer een jaar in beslag genomen.
Deze periode is nodig geweest om de aanvraag voor te bereiden volgens de richtlijnen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Vervolgens staat er bij LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) een periode van 3 maanden voor het daadwerkelijk doorvoeren van de wijziging, zodat iedereen (ook piloten en luchtvaartmaatschappijen) voldoende tijd heeft deze aanpassing in hun operatie door te voeren.

Vlootsamenstelling
Het wel of niet toestaan van 2.750 meter voor een start heeft minimale impact gehad op de vlootsamenstelling op onze luchthaven. Hoeveel meter een toestel nodig heeft om te vertrekken hangt onder andere samen met het type toestel, het gewicht van de lading en de bestemming. Sinds de invoer van 2.500 meter baangebruik is de bestemming Novosibirsk niet meer rendabel gebleken voor een luchtvaarmaatschappij, omdat ze onvoldoende vracht mee mogen nemen. Andere luchtvaartmaatschappijen nemen nu minder vracht mee naar verre bestemmingen en / of gebruiken meer power bij hun vertrek.