Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Status gedoogsituatie 2.750 meter baanlengte

By 26 februari 2019Omwonenden

Eind vorig jaar heeft Provincie Limburg de aanvraag voor het Luchthavenbesluit ingetrokken. In deze aanvraag zat een verzoek tot het gebruik van 2.750 meter baanlengte in plaats van 2.500 meter. Vooruitlopend op het Luchthavenbesluit heeft minister van Nieuwenhuizen destijds besloten het gebruik van deze verlengde baan te gedogen tot het Luchthavenbesluit geformaliseerd was.

Het intrekken van de aanvraag betekent echter, dat de gedoogsituatie ook wordt ingetrokken. In eerste instantie per 31 december 2018. Er is echter een motie aangenomen door de Tweede Kamer om het terugdraaien van de gebruikte baanlengte vooral veilig moest gebeuren en daarmee de tijd werd gegund tot 31 maart 2019.

Wij zijn als luchthaven meteen een procedure gestart om de het baangebruik weer terug te zetten naar 2.500 meter volgens de EASA richtlijnen. Deze procedure loopt momenteel nog.

Of een vertrekkende vlucht gebruik maakt van de volledige 2.750 meter is afhankelijk van verschillende factoren:

  • Type toestel
  • Bestemming (want de bestemming bepaalt de hoeveelheid kerosine aan boord is)
  • Gewicht van de vracht
  • Weersomstandigheden

De piloot bepaalt op basis van deze gegevens hoeveel baanlengte hij/zij nodig heeft om veilig te kunnen vertrekken. De luchthaven zelf heeft hierdoor geen inzage in hoeveel vluchten er nu exact gebruik maken van de 2.750 meter. Wel kunnen we op basis van de bestemmingen aangeven dat dit momenteel maximaal 1 vlucht per week is.