Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Status gedoogsituatie 2.750 meter baanlengte

By 26 februari 2019 Omwonenden

Eind vorig jaar heeft Provincie Limburg de aanvraag voor het Luchthavenbesluit ingetrokken. In deze aanvraag zat een verzoek tot het gebruik van 2.750 meter baanlengte in plaats van 2.500 meter. Vooruitlopend op het Luchthavenbesluit heeft minister van Nieuwenhuizen destijds besloten het gebruik van deze verlengde baan te gedogen tot het Luchthavenbesluit geformaliseerd was.

Het intrekken van de aanvraag betekent echter, dat de gedoogsituatie ook wordt ingetrokken. In eerste instantie per 31 december 2018. Er is echter een motie aangenomen door de Tweede Kamer om het terugdraaien van de gebruikte baanlengte vooral veilig moest gebeuren en daarmee de tijd werd gegund tot 31 maart 2019.

Wij zijn als luchthaven meteen een procedure gestart om de het baangebruik weer terug te zetten naar 2.500 meter volgens de EASA richtlijnen. Deze procedure loopt momenteel nog.

Of een vertrekkende vlucht gebruik maakt van de volledige 2.750 meter is afhankelijk van verschillende factoren:

  • Type toestel
  • Bestemming (want de bestemming bepaalt de hoeveelheid kerosine aan boord is)
  • Gewicht van de vracht
  • Weersomstandigheden

De piloot bepaalt op basis van deze gegevens hoeveel baanlengte hij/zij nodig heeft om veilig te kunnen vertrekken. De luchthaven zelf heeft hierdoor geen inzage in hoeveel vluchten er nu exact gebruik maken van de 2.750 meter. Wel kunnen we op basis van de bestemmingen aangeven dat dit momenteel maximaal 1 vlucht per week is.