Skip to main content

Terugblik werkzaamheden

By 1 juli 2021Omwonenden

Momenteel voeren we de laatste afrondende werkzaamheden uit aan de Randweg Noord op ons luchthaventerrein. Dit betekent dat vanaf a.s. vrijdag de Randweg én platform Noord weer gebruikt wordt.

We kijken tevreden terug op de uitvoering van twee omvangrijke infrastructurele projecten op de luchthaven: eind mei de noodreparatie aan de baan en vervolgens de herstelwerkzaamheden aan platform Noord en het verplaatsen en vernieuwen van de Randweg Noord.

De werkzaamheden zijn binnen planning en begroting gerealiseerd. Daarnaast is de extra hinder vanwege de werkzaamheden nihil gebleken. Voor het melden van deze hinder startten we een berichtenservice. Voor de noodreparatie aan de baan (eind mei) meldden 13 omwonenden zich hiervoor aan. Van de werkzaamheden aan de Randweg en platform Noord wilden 9 omwonenden via deze service geïnformeerd worden.

In totaal (voor beide projecten samen) is 1 melding ontvangen van geluidshinder als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Nader onderzoek wees uit dat deze hinder deels ervaren was tijdens het weekend, waarin geen bouwwerkzaamheden plaatsvonden. Naast het vliegverkeer van en naar de luchthaven was een tjiftjaf de veroorzaker van het merendeel van de gemeten geluidspieken hoger dan 80 db(A) bij het meetstation. Hinder als gevolg van laadkleppen en het achteruitrijalarm van voertuigen zijn onder de aandacht gebracht van de aannemer en de werklieden.

Door enkele inwoners van Ulestraten werd wel additionele hinder ervaren als gevolg van het verplaatsen van alle vrachtactiviteiten naar platform Oost. In overleg met een van de omwonenden proberen we deze hinder te inventariseren voor mogelijke hinderreductie in de toekomst.

Voor de noodreparatie aan de baan eind mei, boden we 58 huiseigenaren / bewoners een hotelovernachting aan voor de eerste twee nachten van de werkzaamheden. Hiervan maakten 6 adressen gebruik voor 1 of 2 nachten.