Skip to main content

Werkzaamheden baan

By 1 juni 2021Omwonenden

De werkzaamheden aan de start- en landingsbaan zijn gisteren gestart en verlopen voorspoedig. De kop aan de zuidkant is inmiddels weer geasfalteerd. Hier brengen we momenteel de verlichting weer aan. Aan de noordkant worden vanochtend de betonplaten van de intersectie tussen de baan en platform noord verwijderd. Dit neemt meer tijd in beslag dan voorzien in de planning. Het beton storten schuift hierdoor op. Zodra duidelijk is wat dat concreet betekent, delen we dit hier op de website en via de BuurtApp.

Via de WhatsApp informeren we omwonenden over wijzigingen in de planning of andere relevante zaken met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden. Hier lees je hoe je je hier voor aan kunt melden.