Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Werkzaamheden baan

By 1 juni 2021Omwonenden

De werkzaamheden aan de start- en landingsbaan zijn gisteren gestart en verlopen voorspoedig. De kop aan de zuidkant is inmiddels weer geasfalteerd. Hier brengen we momenteel de verlichting weer aan. Aan de noordkant worden vanochtend de betonplaten van de intersectie tussen de baan en platform noord verwijderd. Dit neemt meer tijd in beslag dan voorzien in de planning. Het beton storten schuift hierdoor op. Zodra duidelijk is wat dat concreet betekent, delen we dit hier op de website en via de BuurtApp.

Via de WhatsApp informeren we omwonenden over wijzigingen in de planning of andere relevante zaken met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden. Hier lees je hoe je je hier voor aan kunt melden.