Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Werkzaamheden Oostplatform

By 16 oktober 2020Omwonenden

Momenteel werken we op platform Oost aan het aanleggen van stroom voor de PCA. Deze werkzaamheden vinden gedurende de dag plaats en kunnen geluidsoverlast opleveren voor de directe omgeving. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen verwachten we deze eind november af te ronden. Dit betekent dat ook dan de PCA ingezet kan worden bij toestellen die temperatuurgevoelige goederen aan boord hebben. Dit onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden die voor vertraging kunnen zorgen. Mocht dit het geval zijn, dan laten we jullie dit weten via onze website. Ook infomeren we jullie hier zodra de werkzaamheden gereed zijn en de PCA in gebruik wordt genomen.
Stuur voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden een mail nar info@maa.nl