Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Werkzaamheden Oostplatform

By 16 oktober 2020 Omwonenden

Momenteel werken we op platform Oost aan het aanleggen van stroom voor de PCA. Deze werkzaamheden vinden gedurende de dag plaats en kunnen geluidsoverlast opleveren voor de directe omgeving. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen verwachten we deze eind november af te ronden. Dit betekent dat ook dan de PCA ingezet kan worden bij toestellen die temperatuurgevoelige goederen aan boord hebben. Dit onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden die voor vertraging kunnen zorgen. Mocht dit het geval zijn, dan laten we jullie dit weten via onze website. Ook infomeren we jullie hier zodra de werkzaamheden gereed zijn en de PCA in gebruik wordt genomen.
Stuur voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden een mail nar info@maa.nl