Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Ambulancevlucht verwacht omstreeks 23.57 uur

By 3 september 2019Omwonenden

Vanavond wordt om 23.57 uur een ambulancevlucht verwacht op Maastricht Aachen Airport. Naar alle waarschijnlijkheid vertrekt dit toestel vanavond weer, na 0.00 uur.

Maastricht Aachen Airport is geopend voor vliegverkeer van 06.00 uur tot 23.00 uur met een extensieregeling tot 0.00 uur.

In de omzettingsregeling (vergunning) staat omschreven dat in de periode van 23.00 uur tot 06.00 uur plaatselijke tijd de exploitant de baan niet mag (laten) gebruiken voor starts en landingen met luchtvaartuigen. Uitzonderingen hierop vormen vluchten met een vertraging veroorzaakt door een slot, een technisch mankement of slechte weersomstandigheden onderweg. Deze vluchten mogen gebruik maken van de extensieregeling tot 0.00 uur.

Luchtvaartuigen die in nood verkeren of voor luchtvaartuigen die ten behoeve van reddingsacties, hulpverlening of regeringsvluchten worden ingezet, vormen een uitzondering op deze regel(s). Zij mogen ook buiten de gestelde tijden landen of vertrekken.
Dit komt zeer zelden voor omdat er standaard niemand aanwezig is op de luchthaven van 0.00 uur tot 06.00 uur om de starts of landingen te begeleiden.