Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Baanrenovatie: huidige situatie versus nieuwe situatie

By 11 maart 2023maart 27th, 2023Baanrenovatie

Tijdens de baanrenovatie wijzigt de lengte (2.750 meter) en breedte (45 meter) van de start- en landingsbaan niet. Op drie onderdelen wordt de baan in overeenstemming gebracht met de huidige richtlijnen:

De kleine draaikop (A) vervalt

We verwijderen de verbreding van de kleine draaikop. Door de ligging (relatief dicht bij de grote draaikop) vormt dit een veiligheidsrisico. Het beton in het baangedeelte blijft liggen, omdat dit nog in goede staat verkeerd.  De aanhechting van het betondeel met het asfalt van de baan wordt gerenoveerd

Intersectie W4 (B) wordt in lijn gebracht met de intersectie W3 (C)

In de huidige situatie wijkt intersectie W4 af van de overige intersecties. Met name de breedte en aansluiting met de baan is anders. In de nieuwe situatie wordt deze intersectie helemaal in lijn met de andere intersecties.

Aanleggen Blast pads (D)

Volgens de Europese regelgeving voor luchthavens moet de eerste 30 m voorafgaand aan het begin van de baan worden beschermd tegen de erosieve effecten van jet blast. In de huidige situatie ligt hier een graszone, wat niet voldoet aan deze bescherming.

Aangezien blast pads niet zijn bedoeld voor het manoeuvreren van / belasten door vliegtuigen, wordt de blast pad aanzienlijk lichter uitgevoerd dan de rest van de baan. Volgens EASA zijn blast pads onderdeel van de strip (een gebied rondom de start- en landingsbaan). Het aanleggen van deze blast pads hebben daarom geen effect op de ligging van de RESA. De blastpads liggen buiten het operationele deel van de baan.

Vergoten zuidelijke draaikop (D)

We vergroten de draaikop ten zuiden van de baan zodat deze voldoet aan de actuele richtlijnen van EASA.

De gekleurde vlakken in de nieuwe situatie geven de verschillende asfaltvakken weer, waarbij de verschillen zitten in aantal asfaltlagen, type asfalt en funderingsopbouw.