Skip to main content

Baanrenovatie: huidige situatie versus nieuwe situatie

By 11 maart 2023maart 12th, 2023Baanrenovatie

Tijdens de baanrenovatie wijzigt de lengte (2.750 meter) en breedte (45 meter) van de start- en landingsbaan niet. Op drie onderdelen wordt de baan in overeenstemming gebracht met de huidige richtlijnen:

De kleine draaikop (A) vervalt

We verwijderen de verbreding van de kleine draaikop. Door de ligging (relatief dicht bij de grote draaikop) vormt dit een veiligheidsrisico. Het beton in het baangedeelte blijft liggen, omdat dit nog in goede staat verkeerd.  De aanhechting van het betondeel met het asfalt van de baan wordt gerenoveerd

Intersectie W4 (B) wordt in lijn gebracht met de intersectie W3 (C)

In de huidige situatie wijkt intersectie W4 af van de overige intersecties. Met name de breedte en aansluiting met de baan is anders. In de nieuwe situatie wordt deze intersectie helemaal in lijn met de andere intersecties.

Vergoten zuidelijke draaikop (D)

We vergroten de draaikop ten zuiden van de baan zodat deze voldoet aan de actuele richtlijnen van EASA.

De gekleurde vlakken in de nieuwe situatie geven de verschillende asfaltvakken weer, waarbij de verschillen zitten in aantal asfaltlagen, type asfalt en funderingsopbouw.