Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

BHV-erkenning Brandweer MAA

By 14 december 2021Nieuws

Sinds 1 november is Maastricht Aachen Airport officieel erkend NIBHV-opleider. De luchthavenbandweer is geclassificeerd en mag nu zelf BHV trainingen geven.
In eerste instantie starten zij met de BHV-trainingen voor onze eigen collega’s. Zodra de cursus geoptimaliseerd is, kunnen ook externe partijen bij ons terecht voor de BHV-training voor hun medewerkers. Zoals de externe bedrijven op ons eigen terrein en daarna de bedrijven op Aviation Valley. Met deze neventaak voorziet de luchthavenbrandweer enerzijds in een extra service voor Aviation Valley en anderzijds in persoonlijke ontwikkeling van eigen medewerkers.