Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

BHV-erkenning Brandweer MAA

By 14 december 2021 Nieuws

Sinds 1 november is Maastricht Aachen Airport officieel erkend NIBHV-opleider. De luchthavenbandweer is geclassificeerd en mag nu zelf BHV trainingen geven.
In eerste instantie starten zij met de BHV-trainingen voor onze eigen collega’s. Zodra de cursus geoptimaliseerd is, kunnen ook externe partijen bij ons terecht voor de BHV-training voor hun medewerkers. Zoals de externe bedrijven op ons eigen terrein en daarna de bedrijven op Aviation Valley. Met deze neventaak voorziet de luchthavenbrandweer enerzijds in een extra service voor Aviation Valley en anderzijds in persoonlijke ontwikkeling van eigen medewerkers.