Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

CRO Maastricht impressie 27 juni

By 1 juli 2024juli 2nd, 2024Geen categorie, Omwonenden

Vorige week donderdag, 27 juni, vond de tweede CRO van 2024 plaats in Meerssen. Er werd gesproken over een aanpassing van de opzet van toekomstige CRO vergaderingen waarbij gekeken werd naar de Eindhoven en Rotterdam. De voorzitter haalde op hoe CRO leden hierover dachten en komt met een voorstel.

Daarnaast gaf de werkgroep Melding en Hinder aan dat zij onderzochten hoeveel meldingen toe te wijzen zijn aan Business en General Aviation verkeer. Dit blijkt ongeveer 5% van de meldingen te zijn. Dit is volgens de werkgroep zo’n beperkt aandeel dat ze besloten heeft geen vervolg te geven aan dit onderzoek.

De werkgroep voerde in het afgelopen kwartaal enkele gesprekken met melders.

Vorige CRO vergadering presenteerde NLR de resultaten van hun studie naar het aanpassen van de startprocedures.

De CRO adviseert n.a.v. deze studie NADP 1 als standaard voor te schrijven. MAA geeft aan dat dit impact heeft op de uitgangspunten van de mer-beoordeling en het luchthavebesluit. De CRO stelt  hier een advies over op voor MAA.

Het volledige verslag van de vergadering publiceert de CRO in aanloop naar de volgende vergadering op haar website. Lees nu hier het verslag van de vorige vergadering.

Over de CRO

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (CRO of CROM) is een overlegorgaan van bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen. De CROM overlegt onder andere over geluidhinder en externe veiligheid. Het doel is om de belangen van alle deelnemers te behartigen. Dit betekent dat de CROM het gebruik van de luchthaven wil optimaliseren en hinder wil beperken. De CROM wordt gevormd door vertegenwoordigers uit diverse geledingen met uiteenlopende belangen en achtergronden:

Bewonersvertegenwoordigers uit de betrokken gemeenten (Beek, Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten)
Luchtvaartpartijen: Maastricht Aachen Airport, Luchtverkeersleiding Nederland, General Aviation, Bedrijven MAA, Corendon
Provinciale en lokale bestuurders uit de provincie Limburg: Provincie Limburg, Gemeente Beek, Gemeente Meerssen en gemeente Maastricht
Natuur en Milieufederatie Limburg

Meer informatie over CRO: Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (cromaastricht.nl)

Note: bovenstaand bericht is een selectieve en zeer beknopte weergave van de vergadering van 27 juni. Dit bericht komt tegemoet aan het verzoek van omwonenden voor het beter ontsluiten van de kennis en informatie met betrekking tot Maastricht Aachen Airport.  Op de website van CROM publiceert de CROM in aanloop naar de volgende vergadering (26 september) een meer volledige weergave van de CROM vergaderingen.