Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

CRO vergaderingen 2023

By 23 februari 2023Bijeenkomsten

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht is per 1 januari 2014 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M). Deze commissie heeft als doel Het doel:

‘door middel van overleg tussen de leden een zo goed mogelijk gebruik van de luchthaven te bevorderen. Een gebruik dat recht doet aan de belangen van de verschillende leden. Enerzijds betekent dit het stimuleren van de ontwikkeling van luchthaven Maastricht als mainport. Anderzijds betekent dit het zorgen voor een aangename leefomgeving voor omwonenden van de luchthaven.

De CRO komt in principe 4 keer per jaar bijeen. In 2023 is dit op:

  • 30 maart
  • 29 juni
  • 28 september
  • 14 december

Meer informatie over de CRO, zoals de leden, de vergaderstukken en de vergaderingen vind je op: Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (cromaastricht.nl)