Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Gedeputeerde Staten pakken grondgebonden geluidoverlast MAA aan

By 11 september 2019 Omwonenden

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten te investeren in systemen die de APU’s op Maastricht Aachen Airport kunnen vervangen. Hierdoor wordt een belangrijke bron voor geluidsoverlast in de directe omgeving van de luchthaven tot een minimum beperkt.

APU
Toestellen krijgen tijdens het laden en lossen stroom van een zogenaamde Ground Power Unit (GPU). Bij temperatuurgevoelige vracht wordt het toestel daarnaast nog gekoeld of verwarmd met behulp van de Auxiliary Power Unit (APU). Een APU of hulpaandrijvingseenheid zit in de staart van een vliegtuig en levert pneumatische druk om de airconditioningsystemen aan te drijven. Daarnaast wordt de APU gebruikt voor het aandrijven en testen van de elektrische systemen aan boord, bijvoorbeeld voor vertrek.

Deze APU’s geven tijdens het laden en lossen van vrachtvliegtuigen veel geluid- en geuroverlast in de directe omgeving.

Omgeving
De overlast van de APU kwam ter sprake in gesprekken met omwonenden en de werkgroep omgevingsmaatregelen van de CRO. MAABI en de luchthaven zijn toen samen een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de hinder te beperken. Nadat wijzigingen in de operatie tot onvoldoende resultaat leidden, zijn de mogelijkheden voor het vervangen van de GPU en APU verkend. Bij deze verkenning is nauwkeurig geïnventariseerd hoe vaak er gebruik gemaakt wordt van de APU en wat de mogelijkheden zijn op het terrein, rekening houdend met alle operationele beperkingen.

Gedeputeerde Van den Akker: “We nemen de signalen van de omwonenden zeer serieus. De balans tussen de economische verankering in de regio én het behoud van de leefkwaliteit moet in evenwicht zijn. Met deze investering wordt de overlast voor de omwonenden aangepakt.”

Walstroom
Deze verkenning heeft geleid tot een concreet voorstel voor het waar mogelijk vervangen van de APU’s door ‘walstroom’. In samenspraak met de omgeving heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten te investeren in systemen die de APU vervangen. Aan de zijde van Ulestraten worden elektrische systemen geplaatst die zowel de geluid- als geuremissies van zowel de APU als de GPU grotendeels wegnemen. Voor het (vracht)platform aan de Noordoostzijde van de luchthaven wordt een mobiel hybride systeem gekocht dat de geluidoverlast aanzienlijk vermindert.

Concreet betekent dit dat het gebruik van de APU en GPU tijdens het laden en lossen vervangen wordt door walstroom. Tijdens de voorbereidingen voor vertrek en het afronden van de vlucht na aankomst maken piloten wel nog gebruik van de APU. Dit neemt per vertrek of landing ongeveer 15 minuten in beslag.

De investeringen in de systemen bedragen ca € 1.000.000 en de levertijd is ca. 14 weken. Om de overlast tot die tijd tot een minimum te beperken neemt MAA diverse maatregelen. Hierdoor is het APU gebruik en de overlast al fors afgenomen t.o.v. 2018.