Skip to main content

Geluidsoverschrijding gemeten MAA

By 25 augustus 2018oktober 18th, 2018Nieuws, Omwonenden

Naar aanleiding van een klacht van een omwonenden heeft de RUD ZL geluidmetingen uitgevoerd in de omgeving van Maastricht Aachen Airport. Uit deze metingen blijkt dat de luchthaven op dat moment de geluidnorm overschreed. Om dit voor de toekomst te voorkomen heeft Maastricht Aachen Airport diverse maatregelen aangekondigd.

De meting
De metingen vonden plaats op 25 juli aan de voorgevel van de woning die het dichts bij de luchthaven ligt. Tijdens de metingen was sprake van een continu immissiegeluid veroorzaakt door de APU van een Boeing 747. Dit is het grootste toestel dat gebruik maakt van Maastricht Aachen Airport. Op het moment van de metingen bedroeg het geluidniveau 54 dB. Volgens de milieuvergunning (waarin de grondgebonden activiteiten van de luchthaven zijn omschreven) is de maximale geluidbelasting overdag 50 dB.

APU
De overschrijding werd voornamelijk veroorzaakt door de APU (auxiliary power unit). De APU levert onder andere de energie voor het starten van de motoren, het aandrijven van de elektrische systemen aan boord en gekoelde lucht. Voor het koelen (of verwarmen) van het toestel wordt de APU alleen gebruikt bij extreem of koud weer bij een vracht die bestaat uit versproducten en/ of medicijnen. Het gebruik van de APU voor start en na landing valt onder het luchtvaartbesluit. Echter het gebruik van de APU tijdens grondtijd, hoort bij de grondgebonden activiteiten en valt dus onder de milieuvergunning.

Maatregelen
‘We zijn geschrokken van de resultaten van het rapport. We zijn eerder deze zomer naar aanleiding van diverse klachten een analyse gestart. De uitkomsten hiervan zijn op het moment van verschijnen van het rapport echter nog niet bekend. Voor ons was er daarom nog geen directe aanleiding aan te nemen dat we de geluidnorm overschreden’ vertelt Jos Roeven, directeur van de luchthaven. ‘We hebben meteen maatregelen getroffen en een nader intern onderzoek ingesteld om dit voor de toekomst te voorkomen.’

‘Zo zijn we per direct overgegaan tot het zoveel mogelijk ontlasten van de parkeerpositie aan de oostzijde, die niet afgeschermd wordt door de loods (D4). Dit geldt vooral voor toestellen die tijdens de grondtijd gekoeld worden omdat ze bijvoorbeeld bederfelijke waren of medicijnen aan boord hebben.’
‘Daarnaast gaan we zelf meerdere geluidmetingen uitvoeren om te achterhalen of deze maatregelen voldoende effect hebben. Ook gebruiken we deze geluidmetingen om te achterhalen welke omstandigheden de grootste geluidbelasting veroorzaken. Inzage in de geluidbelasting van de verschillende activiteiten, omstandigheden en toestellen maakt het mogelijk om aanvullende, effectieve maatregelen te treffen. Dit kan er toe leiden dat we per dag, afhankelijk van de windrichting en de vracht, de parkeerposities van een aantal vliegtuigen bepalen.’