Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Grootschalige oefening op Maastricht Aachen Airport

By 29 maart 2019Nieuws, Omwonenden

Zaterdag 30 maart oefenen tussen 08.00 uur en 13.00 uur verschillende partijen de opvang en verzorging van passagiers na een incident op het vliegveld. Tijdens deze oefening werkt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met het Nederlandse Rode Kruis, de gemeente Beek en Maastricht Aachen Airport. 

 Opvang en verzorging van slachtoffers ná een incident op het vliegveld

Hoewel de kans op een ongeval op het vliegveld zeer klein is, moeten we er wel op zijn voorbereid. Bij een ongeval of incident is een gemeente verantwoordelijk voor het opvangen en verzorgen van lichte en/of niet-gewonde slachtoffers. Om zulke slachtoffers in noodsituaties zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg (namens de gemeenten) een convenant afgesloten met het Nederlandse Rode Kruis. Dit convenant gaat over de opvang en verzorging van slachtoffers.

Jet Center

In het rampenbestrijdingsplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg staat precies omschreven op welke manier de hulpverlening plaatsvindt als zich op Maastricht Aachen Airport een ramp, crisis of incident voordoet. In samenspraak met Maastricht Aachen Airport is besloten dat lichte en/of niet-gewonde slachtoffers worden opgevangen in het Jet Center op het vliegveld. Dat is ook de locatie voor de oefening van zaterdag 30 maart. Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken, figureren zestig mensen als lotusslachtoffer. Lotusslachtoffers zijn mensen die opgeleid zijn om een slachtoffer zo realistisch mogelijk uit te beelden.

Niet toegankelijk voor pers en publiek

De oefening vindt plaats binnen de hekken van Maastricht Aachen Airport en is niet toegankelijk voor pers of publiek. Aangezien de oefening plaatsvindt in het Jet Center van Maastricht Aachen Airport is het onwaarschijnlijk dat gebruikers van de luchthaven de oefening meekrijgen.