Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Humanitaire vlucht met Antonov 12

By 7 mei 2020 Omwonenden

Vanavond landt rond 22.00 uur een Antonov 12 op Maastricht Aachen Airport. Het is voor het eerst sinds november 2018 dat een Antonov onze luchthaven bezoekt. Toen maakte Jos Roeven bekend dit toestel niet meer welkom te heten op onze luchthaven naar aanleiding van gesprekken met omwonenden. Zij gaven destijds aan dermate veel hinder te ondervinden van dit type toestel.

Voor deze specifieke vlucht wordt een uitzondering gemaakt omdat het een humanitaire vlucht betreft. Over de specifieke aard van de vracht, de opdrachtgever en bestemming kan de luchthaven pas later meer informatie verstrekken, op verzoek van de opdrachtgever.