Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Koelcontainers platform Oost

By 31 juli 2020Omwonenden

Als gevolg van een toename van de (gekoelde) vracht hebben we bij cargoloods Oost tijdelijk 2 koelcontainers geplaatst. Deze koelcontainers gebruiken we om gekoelde exportvracht op temperatuur te houden tot de vracht in het toestel geladen wordt.
Helaas is gebleken dat deze containers voor enkele omwonenden een hinderlijk geluid produceren. In overleg met de RUD Zuid-Limburg zijn daarom de volgende maatregelen getroffen om deze overlast te beperken:
– De koelcontainers zijn inmiddels gewisseld met containers die minder geluid maken
– De instellingen van de koelcontainers worden aangepast waardoor minder vaak met vol vermogen wordt gekoeld
– Volgende week wordt een tijdelijk geluidsscherm opgesteld van gestapelde containers
Met deze maatregelen gaan we ervan uit dat het geluid tot een minimum wordt beperkt en de ervaren geluidsoverlast als gevolg van de koelcontainers verdwenen is.