Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Koelcontainers platform Oost

By 31 juli 2020 Omwonenden

Als gevolg van een toename van de (gekoelde) vracht hebben we bij cargoloods Oost tijdelijk 2 koelcontainers geplaatst. Deze koelcontainers gebruiken we om gekoelde exportvracht op temperatuur te houden tot de vracht in het toestel geladen wordt.
Helaas is gebleken dat deze containers voor enkele omwonenden een hinderlijk geluid produceren. In overleg met de RUD Zuid-Limburg zijn daarom de volgende maatregelen getroffen om deze overlast te beperken:
– De koelcontainers zijn inmiddels gewisseld met containers die minder geluid maken
– De instellingen van de koelcontainers worden aangepast waardoor minder vaak met vol vermogen wordt gekoeld
– Volgende week wordt een tijdelijk geluidsscherm opgesteld van gestapelde containers
Met deze maatregelen gaan we ervan uit dat het geluid tot een minimum wordt beperkt en de ervaren geluidsoverlast als gevolg van de koelcontainers verdwenen is.