Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Lesvluchten 6 mei, 10 uur

By 3 mei 2019Omwonenden

Maandagochtend 6 mei vindt vanaf 10 uur ’s ochtends een lesvlucht plaats waarbij de 2 maal 6 keer een ’touch and go’ wordt uitgevoerd.  Hierbij landt het toestel, waarna hij weer meteen opstijgt. De training duurt naar verwachting tot ongeveer 12 uur. In de nabije omgeving van de luchthaven kan enige overlast ervaren worden.