Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Luchthavenbesluit

By 25 mei 2023juni 23rd, 2023Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport wilt een omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven zijn. Hiervoor is een nieuwe vergunning nodig voor de luchtgebonden activiteiten: een luchthavenbesluit. Om te komen tot een luchthavenbesluit is veel overleg nodig tussen de luchthaven, overheid, omwonenden en andere belanghebbenden. Dit overleg start niet nu, maar begon al in 2020, onder de hoede van Dhr. Pieter van Geel. Alle aangesloten partijen konden hier aangeven wat zij belangrijk vinden.

Daarnaast doorliep de provincie Limburg als aandeelhouder een uitgebreid proces om een zorgvuldige afweging te maken over de toekomst van de luchthaven. Met aandacht voor diverse onderzoeken en verkenningen en ruimte voor inbreng van stakeholders in de vorm van gesprekken en ingekomen brieven.

De gesprekken, onderzoeken en besluitvorming van de afgelopen 2 jaar (sinds 2020) vormen de basisuitgangspunten voor de nieuwe vergunning waarin we uitgaan van minder hinder voor de omgeving. Dit betekent concreet dat de nieuwe vergunningsaanvraag uitgaat van minder gebruiksruimte dan de huidige vergunning.

Voordat we de aanvraag kunnen indienen moeten we eerst de milieueffecten onderzoeken van wat we aanvragen: een zogenaamde m.e.r.-beoordeling.

Maastricht Aachen Airport verwacht daardoor dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden ten opzichte van de huidige vergunning. In plaats van een volledig m.e.r volstaat daarom een m.e.r.-beoordeling. Hiervoor bereidt de luchthaven een m.e.r.-beoordelingsrapport voor. Dit rapport leggen we straks ter beoordeling aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor deze m.e.r.-beoordeling laat de luchthaven verschillende onderzoeken uitvoeren. Hiermee heeft de m.e.r.-beoordeling veel weg van een volledige m.e.r.-procedure en verschilt met name in de zienswijzeperiode. Deze is korter bij een m.e.r.-beoordeling.

Om omwonenden te informeren over de m.e.r. beoordeling, de uit te voeren onderzoeken en de uiteindelijke aanvraag voor het luchthavenbesluit initieert de luchthaven verschillende informatiemomenten. De eerste informatiebijeenkomst vond 25 mei plaats. Op uitnodiging van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezochten meer dan 100 belanghebbenden een informatiemarkt. De informatie die we tijdens deze bijeenkomst deelden met de bezoekers vind je op onze pagina luchthavenbesluit.

De vragen tijdens deze informatiemarkt bundelen we momenteel en beantwoorden we via een apart bericht met veelgestelde vragen en antwoorden.