Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Maastricht Aachen Airport behaalt hercertificering GDP

By 8 februari 2024Nieuws

Maastricht Aachen Airport heeft vandaag zijn hercertificering ontvangen als GDP-distribiteur. GDP staat voor Good Distribution Practice of medicinal products for human use. Deze certificering is verlengd voor de duur van 3 jaar.

Geneesmiddelen in Nederland komen uit alle werelddelen. Het transport brengt risico’s met zich mee. Om ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurt, zijn er regels voor opslag en het vervoer van geneesmiddelen. Deze regels zorgen ervoor dat de geneesmiddelen die patiënten gebruiken van goede kwaliteit zijn. Indien een bedrijf voldoet aan deze regels, ontvangt het een GDP-certificaat.

Deze hercertificering komt bovenop de IATA CEIV Pharma certificering waarvoor Maastricht Aachen Airport sinds 2018 gecertificeerd is.

Meer informatie over het GDP-certificaat is hier te lezen.