Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Maastricht Aachen Airport vernieuwt Pharma certificering

By 27 mei 2022Nieuws

Maastricht Aachen Airport heeft haar CEIV Pharma certificering verlengd. In 2018 bleek de luchthaven tijdens een uitgebreide audit te voldoen aan de internationale standaard van de farmaceutische industrie. Deze standaard houdt in dat farmaceutische producten via de luchthaven vervoerd worden volgens de strenge eisen voor de houdbaarheid van de producten en het efficiënt en veilig transport hiervan. De CEIV-certificering dient eens per 3 jaar vernieuwd te worden, om blijvend te voldoen.

De audit voor de vernieuwing van de certificering vond eind vorig jaar plaats. Jos Roeven ceo van Maastricht Aachen Airport: ‘We zijn trots nu blijkt dat we nog steeds voldoen aan de hoge eisen die de industrie stelt. Hiermee kunnen we onze markpositie in het transport van farmaceutische goederen behouden en verder uitbouwen. Gezien de vele farmaceutische bedrijven hier in de regio een must voor onze luchthaven én voor deze bedrijven.’

Sinds de ontvangst van de CEIV-certificering in november 2019 handelde de luchthaven bijna 15.000 zogenaamde ‘PIL shipments’ af. Dit zijn farmaceutische zendingen die tussen 2°C en 25°C vervoerd en opgeslagen moet worden.