Skip to main content

Maastricht Aachen Airport vernieuwt Pharma certificering

By 27 mei 2022Nieuws

Maastricht Aachen Airport heeft haar CEIV Pharma certificering verlengd. In 2018 bleek de luchthaven tijdens een uitgebreide audit te voldoen aan de internationale standaard van de farmaceutische industrie. Deze standaard houdt in dat farmaceutische producten via de luchthaven vervoerd worden volgens de strenge eisen voor de houdbaarheid van de producten en het efficiënt en veilig transport hiervan. De CEIV-certificering dient eens per 3 jaar vernieuwd te worden, om blijvend te voldoen.

De audit voor de vernieuwing van de certificering vond eind vorig jaar plaats. Jos Roeven ceo van Maastricht Aachen Airport: ‘We zijn trots nu blijkt dat we nog steeds voldoen aan de hoge eisen die de industrie stelt. Hiermee kunnen we onze markpositie in het transport van farmaceutische goederen behouden en verder uitbouwen. Gezien de vele farmaceutische bedrijven hier in de regio een must voor onze luchthaven én voor deze bedrijven.’

Sinds de ontvangst van de CEIV-certificering in november 2019 handelde de luchthaven bijna 15.000 zogenaamde ‘PIL shipments’ af. Dit zijn farmaceutische zendingen die tussen 2°C en 25°C vervoerd en opgeslagen moet worden.