Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Meldingen over hinder

By 21 maart 2023Informatieportal

Meldingen van hinder kunnen het eerste signaal zijn bij afwijkingen of bijzonderheden in vliegroutes of andere omstandigheden. Het KICL probeert dan bij de luchthavens of de Luchtverkeerleiding te achterhalen wat er aan de hand was. Het KICL bundelt de klachten en beschrijft eventuele patronen of andere opmerkelijke zaken, en rapporteert die vervolgens aan de CRO.

De rapporten en analyses worden gebruikt om hinderbeperkende maatregelen te ontwikkelen en zo de hinder terug te dringen. De analyses en rapportages van Maastricht Aachen Airport vind je hier.