Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Metingen concentraties ultrafijnstof

De Omgevingsdienst Zuid-Limburg meet in opdracht van de Provincie Limburg gedurende minimaal 3 jaar de concentratie ultrafijnstof in de lucht bij Maastricht Aachen Airport. De metingen zijn voor iedereen te bekijken via de website www.luchtmeetnet.nl.

Via de website is de ontwikkeling van ultrafijnstof in de lucht per uur te volgen. Ook is er een overzicht per dag te bekijken. Om een betrouwbare meetreeks te krijgen wordt er één jaar gemeten, waarna de meetgegevens verwerkt en gerapporteerd worden. Deze rapportage wordt straks jaarlijks gepubliceerd door de provincie en verzonden aan het RIVM, voor verdere kennisontwikkeling. De metingen worden minimaal drie jaar lang uitgevoerd om zo een representatief beeld van de concentraties ultrafijnstof te krijgen