Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Motorproblemen boven Meerssen jaar geleden

By 18 februari 2022Nieuws, Omwonenden

Dit weekend is het een jaar geleden dat een vliegtuig vertrekkend van onze luchthaven onderdelen van de motor verloor.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het motorprobleem en de uitvoering van de vlucht. Zij werkt onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen.

In het onderzoek door de Onderzoeksraad nemen ook de onderzoeksinstanties van de andere betrokken landen deel. Dit is de Air Accidents Investigation Branch van het Verenigd Koninkrijk, omdat het toestel geregistreerd is in Bermuda en de operator daar gevestigd is. Daarnaast de Amerikaanse National Transportation Safety Board, omdat de Boeing 747 in de USA is ontworpen en gefabriceerd. Tevens betreft het een Amerikaanse fabrikant van vliegtuigmotoren (Pratt & Whitney). Verder is de Europese luchtvaartorganisatie EASA betrokken bij het onderzoek.

De Onderzoeksraad onderzoekt dus zowel de technische als de operationele aspecten, gerelateerd aan het voorval. Wat is er gebeurd, hoe kon dit gebeuren en welke lessen zijn hieruit te trekken.

Met betrekking tot aansprakelijkheid heeft de Luchtvaartpolitie onderzoek gedaan. Zij concludeerden in maart 2021 na uitgebreid onderzoek dat er geen sprake was van grove nalatigheid of opzet.

Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is momenteel nog gaande. Wanneer het onderzoek is afgerond is niet bekend. Maastricht Aachen Airport is geen partij in het onderzoek en kan dus ook geen mededelingen doen over de voortgang of planning. Vrijdag 18 februari plaatste de OVV een tussentijdse verklaring op hun website.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Raad onderzoekt zowel concrete voorvallen als bredere veiligheidsvraagstukken en onveilige situaties die geleidelijk ontstaan. Met het onderzoek worden niet alleen directe oorzaken achterhaald, maar ook structurele veiligheidstekorten en bestuurlijke processen die van invloed zijn op de veiligheid. Het doel van alle onderzoeken is om te leren van voorvallen en aanbevelingen te doen om de veiligheid te verbeteren. De onderzoeken van de Raad gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid.