Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Nachtelijke werkzaamheden Maastricht Aachen Airport

By 1 oktober 2019 Geen categorie, Omwonenden

In oktober vinden op Maastricht Aachen Airport werkzaamheden plaats aan de twee noordelijke regenwater bassins. De werkzaamheden nemen ongeveer 3 weken in beslag en vinden deels plaats gedurende de nacht. Voor de werkzaamheden worden graafmachines, verlichtingsunits en vrachtauto’s ingezet.

De huidige regenwaterbassins bufferen het regenwater om zo gedoseerd naar het gemeenteriool af te wateren. Deze bassins worden tijdens de werkzaamheden uitgebaggerd, gedeeltelijk afgegraven en voorzien van een filterende laag. Hierdoor kan in de toekomst het regenwater gefilterd naar het grondwater worden afgevoerd in plaats van naar de gemeentelijke riolering. De regenwaterbassins op Maastricht Aachen Airport ontlasten op die manier straks het gemeentelijke riool en gaan verdroging tegen van Natura 2000-gebied Bunder- en Elsloërbos.

Ondanks dat we alles in het werk stellen de overlast tot een minimum te beperken, kan het zijn dat omwonenden hinder ondervinden van de werkzaamheden. Zo passen we de verlichting aan en is het achteruitrij-alarm van de vrachtauto’s uitgeschakeld. Meldingen over ervaren overlast kun je via onderstaand formulier indienen.

Selecteer een geldig formulier