Skip to main content

Nachtelijke werkzaamheden Maastricht Aachen Airport

In oktober vinden op Maastricht Aachen Airport werkzaamheden plaats aan de twee noordelijke regenwater bassins. De werkzaamheden nemen ongeveer 3 weken in beslag en vinden deels plaats gedurende de nacht. Voor de werkzaamheden worden graafmachines, verlichtingsunits en vrachtauto’s ingezet.

De huidige regenwaterbassins bufferen het regenwater om zo gedoseerd naar het gemeenteriool af te wateren. Deze bassins worden tijdens de werkzaamheden uitgebaggerd, gedeeltelijk afgegraven en voorzien van een filterende laag. Hierdoor kan in de toekomst het regenwater gefilterd naar het grondwater worden afgevoerd in plaats van naar de gemeentelijke riolering. De regenwaterbassins op Maastricht Aachen Airport ontlasten op die manier straks het gemeentelijke riool en gaan verdroging tegen van Natura 2000-gebied Bunder- en Elsloërbos.

Ondanks dat we alles in het werk stellen de overlast tot een minimum te beperken, kan het zijn dat omwonenden hinder ondervinden van de werkzaamheden. Zo passen we de verlichting aan en is het achteruitrij-alarm van de vrachtauto’s uitgeschakeld. Meldingen over ervaren overlast kun je via onderstaand formulier indienen.

Selecteer een geldig formulier