Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Nachtelijke werkzaamheden Maastricht Aachen Airport

In oktober vinden op Maastricht Aachen Airport werkzaamheden plaats aan de twee noordelijke regenwater bassins. De werkzaamheden nemen ongeveer 3 weken in beslag en vinden deels plaats gedurende de nacht. Voor de werkzaamheden worden graafmachines, verlichtingsunits en vrachtauto’s ingezet.

De huidige regenwaterbassins bufferen het regenwater om zo gedoseerd naar het gemeenteriool af te wateren. Deze bassins worden tijdens de werkzaamheden uitgebaggerd, gedeeltelijk afgegraven en voorzien van een filterende laag. Hierdoor kan in de toekomst het regenwater gefilterd naar het grondwater worden afgevoerd in plaats van naar de gemeentelijke riolering. De regenwaterbassins op Maastricht Aachen Airport ontlasten op die manier straks het gemeentelijke riool en gaan verdroging tegen van Natura 2000-gebied Bunder- en Elsloërbos.

Ondanks dat we alles in het werk stellen de overlast tot een minimum te beperken, kan het zijn dat omwonenden hinder ondervinden van de werkzaamheden. Zo passen we de verlichting aan en is het achteruitrij-alarm van de vrachtauto’s uitgeschakeld. Meldingen over ervaren overlast kun je via onderstaand formulier indienen.

Selecteer een geldig formulier