Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Nachtelijke werkzaamheden op Maastricht Aachen Airport

By 8 mei 2024Omwonenden

In week 20 en week 21 staan nachtelijke werkzaamheden aan de start- en landingsbaan gepland op Maastricht Aachen Airport. Deze vinden plaats tussen 23.00 uur en 06.00 uur. Gezien de aard en de locatie van de werkzaamheden dienen deze te worden uitgevoerd als de luchthaven gesloten is voor vliegverkeer.

De werkzaamheden bestaan uit het op de juiste hoogte stellen van transformatorputten, het juist profileren van het maaiveld, diverse markeringen bijwerken en het herstellen van kleine schades en verlichtingsarmaturen. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk tot enige geluidshinder leiden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Heb je nog vragen?