Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Net zero

By 3 december 2021Duurzaamheid

Net zero betekent dat we de uitstoot van CO2 tot het minimum beperken. En de uitstoot die dan overblijft compenseren we.

Hoe?

Door bijvoorbeeld ons materieel waar mogelijk te elektrificeren, alle verlichting (ook van de start- en landingsbaan) te vervangen door LED en de gebouwen te koelen met klimaatregulerende beplanting. Maar ook het verminderen van uitstoot door het gebruik van hernieuwbare brandstoffen voor het zware materieel.  

Het luchthaventerrein en de gebouwen bieden grote oppervlakten die we voorzien van zonnepanelen voor de opwek van duurzame energie voor onze gebouwen.Het overschot kunnen we gebruiken voor de productie van waterstof of het laden van batterijen.

Olifantengras aan de randen van de luchthaven werkt geluiddempend en vormt een visuele buffer voor omwonenden. Daarnaast is het gemaaide olifantengras grondstof voor duurzame bouwmaterialen.