Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Nieuwe achteruitrijalarm voor minder hinder

By 23 januari 2023Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport heeft de achteruitrijalarmen van alle (rijdende) voertuigen vervangen door een variant die alleen hoorbaar is in de gevarenzone. Het nieuwe systeem zendt een krakend signaal uit dat zich voortdurend aanpast aan het omgevingsgeluid. Hiermee maakt de luchthaven een einde aan de geluidsoverlast voor omwonenden die veroorzaakt werd door de pieptonen en/of sirenegeluiden van de oude achteruitrijalarmen.  

Op Maastricht Aachen Airport zijn alle rijdende voertuigen en het laadmaterieel uitgerust met deze veiligheidsvoorziening om medewerkers te waarschuwen dat een voertuig manoeuvreert.  

Het vervangen van de alarmen is tot stand gekomen na gesprekken met omwonenden die hinder ondervonden van de geluidssignalen die in o.a. Ulestraten hoorbaar waren.