Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Nieuwe organisatiestructuur

By 28 augustus 2023Nieuws, Omwonenden

Directeur Jos Roeven verlaat Maastricht Aachen Airport

Provinciale Staten van Limburg hebben vorig jaar besloten luchthaven Maastricht Aachen Airport open te houden en ingestemd met de toetreding van de Royal Schiphol Group als nieuwe aandeelhouder van de regionale luchthaven, de in het business plan vastgelegde nieuwe doelstellingen en de wijziging van de governance.

Per 1 september 2023 wijzigt de organisatiestructuur en governance van de luchthaven en wordt de aansturing niet langer op niveau van de werkmaatschappijen (MAA BV en MAABI BV), maar op holdingniveau (NV HBLM) geregeld. Dat is noodzakelijk om slagvaardig te kunnen werken aan het realiseren van de afgesproken doelstellingen op het gebied van verduurzaming en elektrisch vliegen en de verdere ontwikkeling van het vervoer van passagiers en vracht. Directeur Jos Roeven van Maastricht-Aachen Airport BV heeft aan de Raad van Commissarissen laten weten deze nieuwe fase als het geschikte moment te zien om zijn rol over te dragen aan een nieuwe bestuurder. Hij legt daarom per 1 september zijn functie als statutair bestuurder van MAA BV neer. Jonas van Stekelenburg neemt de rol van directeur van NV HBLM waar voor de duur van maximaal 9 maanden. Van Stekelenburg is op dit moment adviseur van de directie en Raad van Commissarissen van MAA BV, heeft ruime ervaring in de luchtvaartsector en was van 2002 tot 2018 in verschillende functies werkzaam voor de Royal Schiphol Group.

Jos Roeven: “Bij mijn aanstelling in 2017 heb ik de ondernemingsraad en de medewerkers laten weten dat ik deze rol zo’n vijf jaar zou willen vervullen. Het zijn er uiteindelijk zo’n zesenhalf geworden. Jaren waarin we als team goede resultaten op het gebied van vracht en passagiersaantallen hebben weten te boeken. Ik ben er trots op wat we samen hebben neergezet. De onderneming verdient het om in de komende periode onder leiding van een nieuwe bestuurder, door te ontwikkelen naar een volgend niveau, waarin de kracht van de combinatie met de Royal Schiphol Group maximaal kan worden benut.”

Frans Weekers, namens de Raad van Commissarissen van MAA BV: “Wij zijn de heer Roeven erkentelijk voor zijn bijdrage aan de eerste stappen die samen met de RvC zijn gezet in het kader van de transitie van Maastricht Aachen Airport naar een duurzame en omgevings-bewuste luchthaven. Wij wensen hem alle goeds in zijn verdere carrière.”