Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Omgevingsfonds MAA

By 21 maart 2024Nieuws, Omwonenden

Het Omgevingsfonds MAA gaat binnenkort van start. Samen met omwonenden zet het Omgevingsfonds MAA zich in voor het verbeteren van de leefomgeving rond Maastricht Aachen Airport. Daarvoor zijn 6 (subsidie)regelingen opgesteld waar omwonenden straks een beroep op kunnen doen.

Een van de uitgangspunten van het fonds is dat omwonenden met de grootste hinder het meest van het fonds profiteren. De regelingen zijn daarom vooral gericht op omwonenden binnen de 56 dB(A)-contour.

Woon je binnen de contour? Dan heb je per brief een uitnodiging ontvangen voor een bewonersavond.

Het Omgevingsfonds MAA is een onafhankelijke stichting en géén onderdeel van Maastricht Aachen Airport. Kijk voor meer informatie over het Omgevingsfonds MAA op www.omgevingsfondsmaa.nl