Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Omgevingsmaatregelen werpen vruchten af

By 16 juli 2019Nieuws, Omwonenden

Verschillende maatregelen die Maastricht Aachen Airport eerder nam om de overlast voor de omgeving te verminderen hebben al zichtbaar effect. Zo nam het aantal extensies fors af en bezocht de Boeing 747-400 de luchthaven minder vaak dan vorig jaar.

Extensies
De luchthaven vroeg Corendon eerder dit jaar om de vluchtschema’s te optimaliseren en waar nodig aan te passen. Aanleiding hiervoor was het aantal extensies in 2018. In dat jaar landden of vertrokken 51 toestellen tussen 23.00 uur en 0.00 uur. Dit jaar is dat aantal, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar fors afgenomen. Zo waren er tot en met juli in 2018 38 extensies. Dit jaar zijn dat er tot en met vandaag 15. Terwijl het aantal passagiersvluchten bijna verdubbeld is.

Boeing 747-400
Een andere maatregel die waarschijnlijk zorgt voor een vermindering van de overlast is de verhoging van de landingsgelden. Per 1 april verhoogde de luchthaven tarieven voor de meest vervuilende en lawaaiige toestellen. Hierbij volgt Maastricht Aachen Airport de indeling die Schiphol hanteert in 7 categorieën. Een van de toestellen waar veel klachten over binnen kwamen bij KICL was de Boeing 747-400. Onder andere van Skygates en Kalitta Air. Sinds april is het aantal vluchten van deze maatschappijen zichtbaar afgenomen. De vluchten van Skygates naar Siberië worden momenteel uitgevoerd vanaf een luchthaven in Duitsland.
Sinds april is echter ook het toegestane baangebruik teruggebracht van 2.750 meter naar 2.500 meter. Dit is een belangrijke factor in het besluit van Skygates om de vluchten naar Siberië vanaf Maastricht voorlopig te annuleren.

CRO
Via de werkgroep omgevingsmaatregelen van de Commissie Regionaal Overleg worden voortdurend maatregelen onderzocht en geïnitieerd om de overlast voor omwonenden te verminderen. Hiervoor wordt input opgehaald bij omwonenden die overlast ervaren. Of de maatregelen en gerealiseerde verbeteringen ook daadwerkelijk tot een vermindering in het aantal klachten heeft geleid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is op dit moment nog onduidelijk.