Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Omgevingsmaatregelen werpen vruchten af

By 16 juli 2019 Nieuws, Omwonenden

Verschillende maatregelen die Maastricht Aachen Airport eerder nam om de overlast voor de omgeving te verminderen hebben al zichtbaar effect. Zo nam het aantal extensies fors af en bezocht de Boeing 747-400 de luchthaven minder vaak dan vorig jaar.

Extensies
De luchthaven vroeg Corendon eerder dit jaar om de vluchtschema’s te optimaliseren en waar nodig aan te passen. Aanleiding hiervoor was het aantal extensies in 2018. In dat jaar landden of vertrokken 51 toestellen tussen 23.00 uur en 0.00 uur. Dit jaar is dat aantal, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar fors afgenomen. Zo waren er tot en met juli in 2018 38 extensies. Dit jaar zijn dat er tot en met vandaag 15. Terwijl het aantal passagiersvluchten bijna verdubbeld is.

Boeing 747-400
Een andere maatregel die waarschijnlijk zorgt voor een vermindering van de overlast is de verhoging van de landingsgelden. Per 1 april verhoogde de luchthaven tarieven voor de meest vervuilende en lawaaiige toestellen. Hierbij volgt Maastricht Aachen Airport de indeling die Schiphol hanteert in 7 categorieën. Een van de toestellen waar veel klachten over binnen kwamen bij KICL was de Boeing 747-400. Onder andere van Skygates en Kalitta Air. Sinds april is het aantal vluchten van deze maatschappijen zichtbaar afgenomen. De vluchten van Skygates naar Siberië worden momenteel uitgevoerd vanaf een luchthaven in Duitsland.
Sinds april is echter ook het toegestane baangebruik teruggebracht van 2.750 meter naar 2.500 meter. Dit is een belangrijke factor in het besluit van Skygates om de vluchten naar Siberië vanaf Maastricht voorlopig te annuleren.

CRO
Via de werkgroep omgevingsmaatregelen van de Commissie Regionaal Overleg worden voortdurend maatregelen onderzocht en geïnitieerd om de overlast voor omwonenden te verminderen. Hiervoor wordt input opgehaald bij omwonenden die overlast ervaren. Of de maatregelen en gerealiseerde verbeteringen ook daadwerkelijk tot een vermindering in het aantal klachten heeft geleid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is op dit moment nog onduidelijk.