Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Onderhoud en reparatie Platform en randweg Noord

Nu de onderhoudswerkzaamheden aan de baan succesvol zijn afgerond starten we met het vernieuwen van de Randweg Noord. Dit is de weg die Platform Noord verbindt met het Maintenance platform (Charlie) waar o.a. Samco en Maas gebruik van maken.

De nieuwe randweg komt ca.  50  meter noordelijker dan de huidige randweg zodat deze buiten het veiligheidsgebied (RESA) van de baan komt.

Door de aanleg van de nieuwe weg wordt het vervoer van de vracht over deze weg met trekkertjes en dollies stiller.

Daarnaast starten we 7 juni met het vervangen van de betonplaten op platform Noord. Hierdoor kunnen we dit platform tot 28 juni niet gebruiken. Dit betekent dat de vrachtvluchten gedurende deze 3 weken hoofdzakelijk op platform Delta aan de Oostzijde van de luchthaven worden afgehandeld.

De werkzaamheden vinden met name overdag plaats, tussen 07.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds. Na 19.00 uur voeren we alleen zogenaamde ‘stille’ werkzaamheden uit dit voor u als omwonenden niet hoorbaar zullen zijn.  

Omwonenden die geïnteresseerd zijn in de voortgang van de werkzaamheden of wijzigingen in de planning, kunnen zich aanmelden voor de WhatsApp service. Voeg hiervoor het nummer 043 358 9 721 toe aan je contacten en stuur een WhatsAppbericht naar dit nummer met je naam. Je ontvangt dan alleen berichten over de werkzaamheden van Maastricht Aachen Airport. Niet van andere omwonenden. Ook kunnen omwonenden via deze service vragen stellen en overlast melden.