Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Onderhoud en reparatie Platform en randweg Noord

Nu de onderhoudswerkzaamheden aan de baan succesvol zijn afgerond starten we met het vernieuwen van de Randweg Noord. Dit is de weg die Platform Noord verbindt met het Maintenance platform (Charlie) waar o.a. Samco en Maas gebruik van maken.

De nieuwe randweg komt ca.  50  meter noordelijker dan de huidige randweg zodat deze buiten het veiligheidsgebied (RESA) van de baan komt.

Door de aanleg van de nieuwe weg wordt het vervoer van de vracht over deze weg met trekkertjes en dollies stiller.

Daarnaast starten we 7 juni met het vervangen van de betonplaten op platform Noord. Hierdoor kunnen we dit platform tot 28 juni niet gebruiken. Dit betekent dat de vrachtvluchten gedurende deze 3 weken hoofdzakelijk op platform Delta aan de Oostzijde van de luchthaven worden afgehandeld.

De werkzaamheden vinden met name overdag plaats, tussen 07.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds. Na 19.00 uur voeren we alleen zogenaamde ‘stille’ werkzaamheden uit dit voor u als omwonenden niet hoorbaar zullen zijn.  

Omwonenden die geïnteresseerd zijn in de voortgang van de werkzaamheden of wijzigingen in de planning, kunnen zich aanmelden voor de WhatsApp service. Voeg hiervoor het nummer 043 358 9 721 toe aan je contacten en stuur een WhatsAppbericht naar dit nummer met je naam. Je ontvangt dan alleen berichten over de werkzaamheden van Maastricht Aachen Airport. Niet van andere omwonenden. Ook kunnen omwonenden via deze service vragen stellen en overlast melden.